Hjälp och råd till företag med anledning av coronaviruset

Omställningscheckar, korttidsarbete, brygglån, tillfällig rabatt på hyran eller kanske anstånd med skatten? Det finns flera olika stödåtgärder för företag som drabbats av coronapandemins effekter på näringslivet, men det kan vara svårt att veta vad ditt företag är berättigat till. Verksamt Värmland företagsjour hjälper dig. Ring jourtelefonen för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella stödåtgärder och guidar till rådgivning och stöd i region och kommun.

Ring 010-831 90 50. Vi finns här för dig, måndag-fredag klockan 10.00-12.00.

Stöd och råd i din kommun

Kommunernas stöd

Kommunerna underlättar för företag som drabbats av coronavirusets effekter på olika sätt. Till kommunens näringslivsfunktion kan du vända dig för råd.

Hjälp och råd till företag med anledning av coronaviruset

Stöd från organisationer

I Värmland och nationellt finns organisationer som erbjuder rådgivning, stöd eller har sammanställt information till företag.

Almis Brygglån

Almis Brygglån

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga företag för att överbrygga en period av svårigheter till följd av coronavirusets spridning.

Utbildningsportalen

Utbildningsportalen

Här har vi samlat utbildningar och kurser där du kan utveckla och fördjupa din nuvarande kompetens eller låta din yrkeskarriär ta en ny riktning.

Information från myndigheter

Information om nationella stödåtgärder samt tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.

Hitta rätt rådgivare nära dig

Matchningstjänsten matchar dina behov som blivande eller befintlig företagare med rådgivare i regionen. Du kan också välja att lista alla organisationer som finns registrerade i verktyget och själv gå in och läsa om dem för att hitta rätt hjälp.

Här hittar du offentligt finansierad rådgivning och rådgivning som inte är vinstdrivande. Sökresultatet bygger på rådgivarnas egen bedömning av sina förmågor. Läs mer om matchningen.

* Obligatorisk uppgift
1

Situation:

2

Kommun: *

Välj en eller flera kommuner
3

Bransch:

4

Område:

Välj ett eller flera områden
Hitta finansiering i Värmland

Hitta finansiering

Hitta möjligheter i din närhet för hur du kan finansiera din verksamhet.

Export och internationell handel

Exportera till en ny marknad

Hitta rådgivare nära dig med kunskap om intressanta marknader, som har tillgång till nätverk och olika möjligheter att finansiera en exportstart.

Rådgivning och pengar till hållbart företagande

Hållbart företagande

Här har vi samlat erbjudanden för dig som har en affärsidé eller vill utveckla förtaget genom att bidra till ett hållbart samhälle.

Mötesplatser och nätverk

Mötesplatser

Hitta regionala nätverk och mötesplatser där du kan knyta nya värdefulla kontakter.

Företag, lediga lokaler och marker

Här hittar du tillgängliga lokaler och marker kommunvis. I företagsregister kan du se vilka företag som är verksamma i varje kommun.

Counselling in a language other than Swedish

Counselling in a language other than Swedish

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp