Vi hjälper dig vidare ut i världen

Sidan blev senast uppdaterad:

Regional Exportsamverkan (RES) är ett nätverk av aktörer som gemensamt kan bidra med kontakter, kunskap, handfast stöd och kapital för företag som agerar på en internationell marknad. I nätverket finns stöd för företag i olika storlek och fas, från företag som vill ta klivet till internationella marknader till företag med nästan uteslutande internationell försäljning till företag med global verksamhet.

Exempel på tjänster inkluderar finansieringslösningar, marknadskunskap och kontakter med potentiella kunder och partners. I nätverket finns även tjänster och kunskap kring internationella handelsregler, bolagsbildningar och administrativa stöd vid utlandsetableringar. Stöd och tjänster anpassas till det unika företagets behov för att ta tillvara på och skapa tillväxtmöjligheter och för att hantera företagets risker och utmaningar.

Särskilda stöd finns för företag som drabbats av coronakrisen och till exempel behöver stöd med finansiering, marknadsinsatser för att lösa till exempel logistikutmaningar som uppstått eller som vill ha ett bollplank att navigera de utmaningar som företaget nu ställs inför.

Coronakrisen skapar många olika utmaningar för företag, vissa har problem med leveranser och hög sjukfrånvaro som skapar problem både i produktion och sälj. Andra ser en kraftigt fallande efterfrågan som skapar likviditetsproblem. Många känner också en osäkerhet kring när och i vilken omfattning efterfrågan återvänder och behöver planera och förbereda för vitt skilda scenarion. I förändring skapas också möjligheter och samtidigt finns företag t.ex. med digitala lösningar som ser en ökad efterfrågan och företag som får utrymme att utveckla verksamheten för att växa och ta marknadsandelar när globala marknader öppnar upp eller genom att hitta vägar att leverera på kundernas behov i rådande kris, till exempel digitalt.

Kontakta oss så guidar vi till möjliga stöd utifrån ert företags unika situation, oavsett om det handlar om situationen här och nu eller att titta framåt.

Internationella affärer och värdekedjor blir allt mer komplexa med globala trender som delvis drar åt olika håll såsom digitalisering, globalisering, handelskrig och regionalisering av produktion. Ingen vet hur dessa trender kommer utvecklas i spåren av coronakrisen och då är det ännu viktigare för företag som agerar internationellt att vara del av nätverk där man kan få stöd och bolla tankar med andra företag i liknande situationer och med experter på viktiga sakfrågor för företagets internationella affärer. Kontakta oss så berättar vi mer om hur Almi och våra partners kan bidra till ert företags utveckling och tillväxt.

Det samlade internationaliseringsstödet i Uppsala län

I Uppsala län ligger det operativa ansvaret för RES på Almi i nära samverkan med partnerskapet som utöver Almi består av Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), Business Sweden, Enterprise Europe Network, Uppsala Innovation Centre och Connect. Region Uppsala ingår också i nätverket och är uppdragsansvariga, samt regionalt utvecklingsansvariga. Tillväxtverket är också en uppdragsgivare med det nationella samordningsuppdraget.

Tillsammans arbetar vi för att bidra till framgångsrika internationella affärer för företag i Uppsala län, stora som små. Vi finns för företag som ingår eller vill ingå i internationella värdekedjor. Företag som utvecklar och tillverkar värdeskapande lösningar i Sverige för internationella kunder och företag som gör internationella lösningar tillgängliga i Sverige. Företag som utvecklar morgondagens lösningar för en global marknad, kanske tillsammans med internationella partners. Företag med internationella värdekedjor är viktiga för Sveriges välfärd och vi finns för att bidra till er utveckling!

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om hur vi eller partners kan bidra till ert företags utveckling och internationella tillväxt.

Linus Andersson, Rådgivare Internationalisering, Almi Uppsala
Telefon: +46 72 454 65 69
E-post: linus.andersson@almi.se

Fler rådgivare hos Almi

Vid frågor om samverkansformen eller uppdraget:

Erik Asplund, Näringslivsstrateg, Region Uppsala
Telefon: +46 18 61 74 029
E-post: erik.asplund@regionuppsala.se

 

Partners i RES - Läs mer om våra tjänster och tveka inte att kontakta oss vid frågor

 

Hjälpte den här informationen dig?

Till sidans topp

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp