Uppsala Idé och Uppfinnarförening

Sidan blev senast uppdaterad:

Uppsala Idé- och Uppfinnarförening Har du en idé och inte vet hur du skall gå vidare så är vi i Uppsala ide- och uppfinnarförening rätt bollplank. Vi riktar oss i första hand till dig med idéer hämtade från vardagsliv/hemmiljö och näringsliv.

Vi kan vara med och informellt diskutera (under tystnadsplikt) och ge råd angående funktionsmodell och produkt. Föreningen är en regional avdelning i Svenska uppfinnarföreningen (SUF) som också kan hjälpa till.

Kontakta oss