Trosa kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

Näringslivsenheten är till för företagarna och för att fånga upp näringslivets behov. Näringslivsenheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter.

Lokalt verkar vi för att, tillsammans med företagen, åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Trosa kommun attraktiv för företagare.

Kontakta oss