Svensk Exportkredit

Sidan blev senast uppdaterad:

SEK, Svensk Exportkredit, har en affärsidé: att låna ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands.

SEK är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering. Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av internationella kapitalmarknader och kan erbjuda en variation av konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Detta särskiljer oss från andra finansiärer.

Vi stärker konkurrenskraften hos svensk exportnäring och bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige. Arbetet med att erbjuda hållbara finansiella lösningar är en naturlig del av vår affär. Vi följer internationella standarder för att säkerställa att de affärer vi gör bidrar till ett hållbart samhälle. Tillsammans med våra hållbarhetsanalytiker identifierar vi möjligheter och risker i din affär så att vi tillsammans kan främja övergången till en klimatsmart ekonomi.