Svensk Exportkredit

Sidan blev senast uppdaterad:

SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

SEK finansierar svensk exportnäring

SEK finansierar svenska exportörer och köpare av svenska varor och tjänster. SEK kompletterar företagens befintliga finansieringskällor och är ett alternativ för svenska exportföretag som vill ha flera olika finansieringsalternativ. SEK är en långsiktig partner med stor erfarenhet av internationell finansiering och kan erbjuda långa kredittider.

Samarbete främjar exporten

Genom att samarbeta med SEK får företagen tillgång till ett stort internationellt kontaktnät av banker. Samarbetet med EKN skapar ett mycket konkurrenskraftigt exportkreditsystem som erbjuder svensk exportnäring både finansiering och garantier. SEK samarbetar också med andra exportfrämjande aktörer, däribland Almi och Business Sweden inom ramen för regeringens exportstrategi och Team Sweden, vilket innebär att SEK:s kunder får tillgång till hela det svenska exportfrämjandet.

Det statsstödda exportkreditsystemet ger fler möjligheter

Som alternativ till rörlig eller fast marknadsränta kan SEK erbjuda kunderna en fast CIRR-ränta (Commercial Interest Reference Rate), när det behövs för att öka konkurrenskraften och vinna exportaffärer.

Kontakta oss