Filmtext STHML Global

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett företag som ska ut på den internationella marknaden, kommer att möta en hel del utmaningar på vägen, till exempel finansiering inför tillväxt, marknadsanalys, kontaktnät på vald marknad, betalningsvillkor och upp skalning av affären.

Därför har vi bildat STHLM GLOBAL. Ett affärsnätverk bestående av ett flertal supportorganisationer i regionen som med långa erfarenheter inom respektive del i processen förenklar, snabbar upp och möjliggör internationell expansion oavsett storlek på affären.

De består av: Almi, Business Sweden, Stockholms Handelskammare, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), Enterprise Europe Network (EEN) genom RISE och Företagarna, samt Region Stockholm.

Låt oss säga att du har ett snabbväxande bolag med några år på nacken på den svenska och nordiska marknaden och funderar nu på att expandera på fler internationella marknader.

Finansiering för tillväxt

Almi erbjuder tillväxtrådgivning och finansiering i form av lån till små och medelstora företag som ett komplement till bankmarknaden. Svensk exportkredit finansierar bolag som är mer etablerade.

Hos Region Stockholm kan man ansöka om affärsutvecklingscheck och få ekonomiskt stöd upp till 250 000 kronor för att undersöka möjligheterna till internationalisering.

Business Sweden och EEN kan identifiera potentiella investerare i Sverige eller relevanta aktörer som söker samarbete med små och medelstora företag i Sverige och internationellt.

Marknadsanalys

En annan utmaning är att hitta rätt internationell marknad för sitt företag. Business Sweden kan hjälpa till med en analys av olika marknadsmöjligheter.

De erbjuder strategisk rådgivning och handfast hjälp, både på hemmaplan och via sina kontor över hela världen. Med en GLOBAL Business Developer tar man tillsammans fram en strategi för internationaliseringen och hittar den marknad där bolaget har störst potential att lyckas.

Affärskontakter

Hur får man hjälp med att knyta rätt kontakter på den aktuella marknaden?

Första steget kan vara att delta på en mässa arrangerad av EEN i det aktuella landet, för att där kunna visa upp sin produkt för potentiella partners, underleverantörer och återförsäljare.

För att slippa dyr och krånglig tullhantering, kontaktas Stockholms Handelskammare, som ställer ut rätt handelsdokument. Då blir det enkelt att föra ut varorna och sedan ta med dem tillbaka hem efter mässan.

EEN och Business Sweden hjälper därefter till med att hitta pålitliga återförsäljare och distributörer på den aktuella marknaden.

Får en order

När du sedan får en order av ny kund på den nya marknaden, då ställs du inför viktiga frågor både när det gäller finansiering och säkerhet i att få betalt.

Här kommer EKN in och ökar kreditutrymmet i banken genom att lyfta av en del av bankens risk. Almi erbjuder sitt export lån.

För att du ska känna dig säker på att få betalt söker du en garanti från EKN som ersätter 95% av kreditbeloppet om din kund inte kan betala. Med garantin som säkerhet kan du belåna din kundfordring i banken och få loss en del av pengarna direkt efter leverans.

Vid en större order med en stabil utländsk köpare kan Svensk Exportkredit stötta med en slutkundsfinansiering. 

Växer och skalar upp

Vid större affärer är lösningen ofta det svenska exportkreditsystemet. Genom att SEK erbjuder finansiering och EKN ställer ut en garanti kan köparen få ett lån med en attraktiv ränta. SEK kan också erbjuda andra finansiella lösningar, som t.ex. rörelsekapital, förvärvsfinansiering och fakturaköp.

Avslut

STHLM GLOBAL är den globala exportsamverkan i Stockholms län. Vi förenklar för dig som företagare att växa internationellt.

Läs mer om STHLM Global

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp