Få stöd för din internationalisering

Sidan blev senast uppdaterad:

En marknad är inte den andra lik och utmaningarna för dig som företagare kan variera. Därmed varierar även ditt behov av stöd. Som företagare kan du få stöd i form av till exempel rådgivning, finansiering och nätverk. Via länkarna på den här sidan kan du hitta information och stöd för ditt företags internationalisering. Nedan hittar du en lista på alla aktörer i Stockholm län som kan hjälpa dig på olika sätt.

STHLM GLOBAL

STHLM GLOBAL är den regionala exportsamverkan i Stockholms län. Syftet med exportsamverkan är att i enlighet med Sveriges exportstrategi förenkla för dig som företagare att växa internationellt. Vi riktar oss till företag som vill ta till vara globaliseringens möjligheter.

På nationell nivå samordnas uppdraget av Tillväxtverket. I Stockholms län samordnas exportsamverkan av Region Stockholm och genomförs i partnerskap med följande aktörer.

Almi Företagspartner

Läs mer om Almi Företagspartner Stockholm Sörmland.

Stockholms Handelskammare

Läs mer om Stockholms Handelskammare.

Svensk exportkredit

Läs mer om Svensk exportkredit (SEK).

Exportkreditnämnden

Läs mer om exportkreditnämnden. 

Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Läs mer om Business Sweden.

Enterprise Europe Network

Läs mer om Enterprise Europe Network.

Research Institutes of Sweden

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp