Stockholms Handelskammare

Sidan blev senast uppdaterad:

Stockholms Handelskammare är mötesplatsen för företagare och beslutsfattare. Vi erbjuder kompetensutvecklande seminarier och nätverksträffar.

Stockholms Handelskammare är en privat medlemsorganisation som verkar som en borgmästare för hela regionen. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi för att stärka tillväxten och konkurrensen. Vi belyser regionens största utmaningar, presenterar lösningar och bedriver projekt för att öka bostadsbyggandet, förbättra infrastrukturen, utveckla företags- och innovationsklimatet och öka talangattraktionen. Frågor som är avgörande för företag nu och i framtiden.
 
Det är på Handelskammaren som företagare och gäster möts. Det är här saker händer. Vi erbjuder ett stort och varierat utbud av evenemang som kompetensutvecklande seminarier, nätverksträffar, luncher och After Work. Här investerar du din tid rätt och knyter nya affärskontakter.
 
Vill du veta mer om Handelskammaren, kontakta oss!

Kontakta oss