Sting Bioeconomy

Sidan blev senast uppdaterad:

Affärsutvecklingsstöd till nystartade företag med affärsidéer som fokuserar på hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser.

Sting Bioeconomy är en inkubator som bidrar till att utveckla innovationer inom området skogsbaserad bioekonomi och att öka antalet snabbväxande företag inom detta område. Inkubatorn samarbetar med Paper Province, Region Värmland och Sting, Nordens ledande inkubator för startups med hög tillväxtpotential.

Sting Bioeconomy välkomnar startups från hela landet till sitt program och  bedriver verksamheten delvis virtuellt och med nära koppling till Stockholm. Inkubatorns fokus är hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser.

Sting Bioeconomy stöttar nystartade företag som har ambitionen att växa på en internationell marknad. Utvalda bolag kan få stöd med till exempel affärsmodellering, kapitalanskaffning och internationalisering.

Kontakta oss