Katrineholms kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelning näringsliv och samhällsutveckling

Vi arbetar med näringslivsrelaterade frågor på såväl kommun, regional, nationell samt internationell nivå. Att aktivt arbeta utanför kommunen blir alltmer viktigt i en internationell konkurrens. En stor del av arbetet genomförs i samverkan med näringslivet och andra intressenter vilka stödjer utvecklingen av ett växande näringsliv.

Vi arbetar för att förbättra företagsklimatet genom:

  • Företagsbesök
  • Möten och nätverk
  • Mässor
  • Information & kommunikation
  • Utveckling city & handel
  • Landsbygdsutveckling
  • Utbildning- & kompetensutveckling.
  • Samarbete "KFV"
  • Omvärldsbevakning & Analys

Vi arbetar för att öka nyföretagandet och nyetableringar - I Samverkan med Näringslivscentrums aktörer och utveckling av den arenan - Stärka UF och entreprenörskap för unga  - Få nya etableringar genom ett proaktivt arbete och i samverkan med andra aktörer.

Kontakta oss