Katrineholms kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

Kommunledningsförvaltningen 
Näringsliv

Vi arbetar med näringslivsrelaterade frågor på såväl kommun, regional, nationell samt internationell nivå. Vi hjälper etablerade och blivande företagare att hitta de rätta vägarna och kontakterna bland företag, kommun, myndigheter och organisationer. En stor del av arbetet genomförs i samverkan med näringslivet och andra intressenter vilka stödjer utvecklingen av ett växande näringsliv. 

Vi arbetar för att förbättra företagsklimatet genom:

  • Företagsbesök
  • Möten och nätverk
  • Förenkling av rutiner och införande av e-tjänster 
  • Information & kommunikation
  • Utveckling city & handel
  • Landsbygdsutveckling
  • Utbildning- & kompetensutveckling.
  • Samarbete i regionen 
  • Omvärldsbevakning & Analys

Vi arbetar för att öka nyföretagandet och nyetableringar -  Stärka UF och entreprenörskap för unga  - Få nya etableringar genom ett proaktivt arbete och i samverkan med andra aktörer.

Kontakta oss