Flens kommun - Näringslivskontoret

Sidan blev senast uppdaterad:

Är du företagare har vi en väg in till kommunen för att förenkla de kontakter du behöver. Pröva vår förmåga med din fråga. Välkommen hit!

En-väg-in samverkar om företagens frågor

En väg in är Flens kommuns modell att erbjuda näringslivet en bättre och snabbare service. 

Varannan vecka träffas tjänstemän från miljökontoret, näringslivskontoret, plan- och bygg-kontoret, räddningstjänsten och socialförvaltningen med alkohol- och serveringstillstånd tillsammans med näringslivskontoret. Då går gruppen igenom inkomna och pågående ärenden med frågor från olika företag, fördelar och bevakar samt följer upp dem för att få en snabb hantering.

Gruppen har täta och regelbundna möten. Vänd dig därför till näringslivskontoret direkt så lotsar vi in din fråga för snabb handläggning till rätt handläggare. 

Företagsrådet, kopplat till En Väg In, består av representanter från kommun, arbetsförmedling och företagarföreningar. De träffas fyra gånger per år för att diskutera och återkoppla företagsrelaterade ärenden. I rådet samverkar parterna för att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen.

Flens kommuns näringslivskontor samverkar även med andra aktörer för att utveckla näringslivsområdet i regionen, en viktig sådan är Stockholm Business Alliance SBA. Tillsammans med SBA driver Flens kommun ett regelbundet arbete att utvärdera Nöjd Kund Index, NKI, med målet att utveckla tillgänglighets- och bemötandefrågor i den kommunala organisationen.

Ett annat gemensamt intresse är budskapet "Stockholm – the capital of Scandinavia" som tar fasta på närheten till Stockholm och storstadsregionen. Närheten till Stockholm är en av Flens kommuns styrkor.

En företagsetablering i Flens kommun ger företagare betydligt lägre
omkostnader samtidigt som kundmarknaden och livskvaliteten finns utanför dörren.

Rådgivning A och O vid företagsstart

Ett av målen är att få fler att starta och driva långsiktigt hållbara företag i kommunen. Alla företag tillsammans bidrar till en infrastruktur som håller både sysselsättning, service och tillväxt igång. Näringslivskontoret samverkar
med NyföretagarCentrum som ger rådgivning till dem som vill starta företag.

Det är väl känt att de företagare som tar emot den kostnadsfria rådgivningen
och utbildningen, i mycket lägre grad drabbas av konkurser och misslyckanden.

Du kan boka tid med NyföretagarCentrum direkt via
Flens kommuns webbsida
.

Kontakta oss