Create Business Incubator

Sidan blev senast uppdaterad:

Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

Ambassadörer för entreprenörer - Vi lyckas när du lyfter


Som en av landets främsta företagsinkubatorer erbjuder vi coaching och affärsutvecklingsstöd som hjälper drivna entreprenörer med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika företag.

Vi vänder oss till kunskapsintensiva startupföretag med internationell potential och ambition. Tillsammans med våra erfarna affärscoacher planerar vi och följer upp företagens utveckling, utifrån varje företags egna behov.

Create är ett icke vinstdrivande företag och tar inga ägarandelar i de företag vi engagerar oss i. På så vis kan vi hålla oss oberoende i de råd vi ger. Syftet med vår verksamhet är att bidra till en expansiv och välmående region i Södermanland och Västmanland genom att fler företag startas, växer och når framgång.

Create ägs av Västerås Science Park och Sörmlandsfonden.

Kontakta oss