/web/sormland/exportsamverkan-sormland

Ta ditt företag ut i världen!

Vill du börja göra affärer med andra länder? Här kan du som företagare i Sörmland få stöd och hjälp med dina exportfrågor. Vi ger dig tillgång till ett helt nätverk med kunskaper om allt som rör export och internationell handel.

Hitta rätt hjälp utifrån dina behov

Här hittar du organisationer som erbjuder stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag i Sörmland. Filtrera organisationerna utifrån din situation och dina behov.

 1. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 3. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 4. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 5. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 6. EKN - Exportkreditnämnden

  Hos EKN kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning vid export. Vi kan även underlätta finansieringen av dina exportaffärer.

 7. Enterprise Europe Network

  EEN är ett omfattande internationellt nätverk som erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag inom internationalisering.

 8. Flens kommun - Näringslivskontoret

  Är du företagare har vi en väg in till kommunen för att förenkla de kontakter du behöver. Pröva vår förmåga med din fråga. Välkommen hit!

 9. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 10. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 11. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 12. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi, samt för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft.

 13. NyföretagarCentrum Eskilstuna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 14. NyföretagarCentrum Strängnäs

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 15. NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 16. NyföretagarCentrum Östra Sörmland

  Östra Sörmland

  Vi finns i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa • Rådgivning (även via videosamtal) • Mentorprogram • Starta eget-kurser • Nätverksträffar. Mer information hittar du på www.nyforetagarcentrum.se/nykoping

 17. Nyköpings kommun

  Näringslivsenheten kan ge råd och beskriva hur läget ser ut för olika branscher i Nyköping. Vi ordnar också nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter för dig som företagare.

 18. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 19. Region Sörmland

  Region Sörmland initierar, stödjer, samordnar och leder regionala utvecklingsprocesser. Vi vill skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och mångsidigt näringsliv, ett rikt kulturliv och goda livsmöjligheter i Sörmland. Vårt mål är att skapa förutsättningar för tillväxt och att Sörmland ska vara en attraktiv region där människor vill bo och där företag av vill etablera sig, verka och utvecklas.

 20. Strängnäs Business Park

  Strängnäs Business Park hjälper idéer, individer och företag växa i Strängnäs kommun och Stockholmsregionen.

 21. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 22. STUA

  Arbetar med internationell och nationell destinations- & affärsutveckling. Teamet på STUA har stor erfarenhet av reseförsäljning och paketering mot svenska och utländska besökare

 23. Svensk Exportkredit

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 24. Trosa kommun

  Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

 25. Ung Företagsamhet Södermanland

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Vi utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

 26. Vingåkers Kommun

  Vingåkers kommuns näringslivsansvarig kan hjälpa dig med företagsstart, etableringar och med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter.

 27. Östsvenska Handelskammaren

  En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

 1. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 2. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 3. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 1. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 3. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 4. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 5. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 6. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi, samt för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft.

 7. NyföretagarCentrum Eskilstuna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 8. NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 9. NyföretagarCentrum Östra Sörmland

  Östra Sörmland

  Vi finns i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa • Rådgivning (även via videosamtal) • Mentorprogram • Starta eget-kurser • Nätverksträffar. Mer information hittar du på www.nyforetagarcentrum.se/nykoping

 10. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 11. Strängnäs Business Park

  Strängnäs Business Park hjälper idéer, individer och företag växa i Strängnäs kommun och Stockholmsregionen.

 12. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 13. Trosa kommun

  Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

 14. Ung Företagsamhet Södermanland

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Vi utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

 15. Östsvenska Handelskammaren

  En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

 1. Svensk Exportkredit

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 1. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Flens kommun - Näringslivskontoret

  Är du företagare har vi en väg in till kommunen för att förenkla de kontakter du behöver. Pröva vår förmåga med din fråga. Välkommen hit!

 4. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 5. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 6. Nyköpings kommun

  Näringslivsenheten kan ge råd och beskriva hur läget ser ut för olika branscher i Nyköping. Vi ordnar också nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter för dig som företagare.

 7. Region Sörmland

  Region Sörmland initierar, stödjer, samordnar och leder regionala utvecklingsprocesser. Vi vill skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och mångsidigt näringsliv, ett rikt kulturliv och goda livsmöjligheter i Sörmland. Vårt mål är att skapa förutsättningar för tillväxt och att Sörmland ska vara en attraktiv region där människor vill bo och där företag av vill etablera sig, verka och utvecklas.

 8. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 9. Trosa kommun

  Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

 10. Vingåkers Kommun

  Vingåkers kommuns näringslivsansvarig kan hjälpa dig med företagsstart, etableringar och med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter.

 1. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 2. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi, samt för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft.

 3. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 4. Strängnäs Business Park

  Strängnäs Business Park hjälper idéer, individer och företag växa i Strängnäs kommun och Stockholmsregionen.

 5. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 1. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 3. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 4. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 5. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi, samt för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft.

 6. Strängnäs Business Park

  Strängnäs Business Park hjälper idéer, individer och företag växa i Strängnäs kommun och Stockholmsregionen.

 7. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 1. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. EKN - Exportkreditnämnden

  Hos EKN kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning vid export. Vi kan även underlätta finansieringen av dina exportaffärer.

 4. Enterprise Europe Network

  EEN är ett omfattande internationellt nätverk som erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag inom internationalisering.

 5. Svensk Exportkredit

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 6. Östsvenska Handelskammaren

  En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

 1. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 4. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 5. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 6. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 7. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 8. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi, samt för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft.

 9. NyföretagarCentrum Eskilstuna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 10. NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 11. NyföretagarCentrum Östra Sörmland

  Östra Sörmland

  Vi finns i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa • Rådgivning (även via videosamtal) • Mentorprogram • Starta eget-kurser • Nätverksträffar. Mer information hittar du på www.nyforetagarcentrum.se/nykoping

 12. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 13. Strängnäs Business Park

  Strängnäs Business Park hjälper idéer, individer och företag växa i Strängnäs kommun och Stockholmsregionen.

 14. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 15. Trosa kommun

  Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

 1. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 4. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 5. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 6. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 7. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 8. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi, samt för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft.

 9. NyföretagarCentrum Eskilstuna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 10. NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 11. NyföretagarCentrum Östra Sörmland

  Östra Sörmland

  Vi finns i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa • Rådgivning (även via videosamtal) • Mentorprogram • Starta eget-kurser • Nätverksträffar. Mer information hittar du på www.nyforetagarcentrum.se/nykoping

 12. Nyköpings kommun

  Näringslivsenheten kan ge råd och beskriva hur läget ser ut för olika branscher i Nyköping. Vi ordnar också nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter för dig som företagare.

 13. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 14. Strängnäs Business Park

  Strängnäs Business Park hjälper idéer, individer och företag växa i Strängnäs kommun och Stockholmsregionen.

 15. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 16. STUA

  Arbetar med internationell och nationell destinations- & affärsutveckling. Teamet på STUA har stor erfarenhet av reseförsäljning och paketering mot svenska och utländska besökare

 17. Ung Företagsamhet Södermanland

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Vi utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

 18. Östsvenska Handelskammaren

  En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp