Stöd och åtgärder för dig i Sörmland

Regionala och kommunala stöd till följd av covid-19

Den pågående coronapandemin ger ekonomiska effekter för såväl individer som företag. På nationell, regional och kommunal nivå förbereds och fattas beslut för att minska de negativa effekterna. Här kan du som företagare hitta information om insatser och åtgärder i Sörmland. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Samlad information om Innovationsprojektet hittar du här

Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020

Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få.

Stöd från Fris

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående coronapandemin erbjuder partnerskapet Fris-Framtidens industri i Sörmland nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen. Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren.

Samlat stöd för besöksnäringen

Ett samlat stöd till besöksnäringen

Region Sörmland har beslutat att ge bolaget STUA i uppdrag att genomföra en stödinsats för besöksnäringen i Sörmland. STUA samordnar ett antal stödfunktioner för stöd inom affärsrådgivning, kontakt med finansiärer, affärsjuridik, personalfrågor, inköp, lager, försäkringsfrågor med mera.

Hitta rätt hjälp utifrån dina behov

Här hittar du organisationer som erbjuder stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag i Sörmland. Filtrera organisationerna utifrån din situation och dina behov.

 1. Agro Sörmland

  Sörmland

  Agro Sörmland skapar möten och diskussioner kring aktuella frågor och utmaningar inom de biobaserade näringarna. Vi omvärldsspanar, sprider kunskap och påverkar!

 2. Almi Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 3. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 4. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 5. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 6. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 7. EKN - Exportkreditnämnden

  Hos EKN kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning vid export. Vi kan även underlätta finansieringen av dina exportaffärer.

 8. Enterprise Europe Network

  EEN är ett omfattande internationellt nätverk som erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag inom internationalisering.

 9. Flens kommun - Näringslivskontoret

  Är du företagare har vi en väg in till kommunen för att förenkla de kontakter du behöver. Pröva vår förmåga med din fråga. Välkommen hit!

 10. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 11. Handelskammaren Mälardalen

  En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

 12. Idélab, Mälardalens högskola, Sörmland

  Eskilstuna

  Idélab stöttar studenter, forskare och anställda vid Mälardalens högskola med idé- och affärsutveckling.

 13. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Katrineholm

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 14. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 15. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi.

 16. Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)

  Eskilstuna

  MITC är en samverkansplattform som utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter.

 17. Mälardalens högskola, Eskilstuna

  Eskilstuna

  På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter studerar ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

 18. NyföretagarCentrum Eskilstuna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 19. NyföretagarCentrum Strängnäs

  Välkommen till oss på NyföretagarCentrum! Vi finns till för dig som funderar på att starta, eller nyligen startat ett eget företag inom Strängnäs kommun. Alla hos oss är själva egna företagare, vi hjälper dig genom rådgivning att utveckla din idé, din affärsmodell och hur just du driver ditt företag. Har du kommit på en affärsidé, hör av dig! hos oss kan du komma på kostnadsfri rådgivning och utbildning. Varmt välkomna till oss!

 20. NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 21. NyföretagarCentrum Östra Sörmland

  Östra Sörmland

  Vi finns i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa • Rådgivning (även via videosamtal) • Mentorprogram • Starta eget-kurser • Nätverksträffar.

 22. Nyköpings kommun - Näringslivsenheten

  Näringslivsenheten kan ge råd om hur du startar, driver eller utvecklar din verksamhet. Vi arrangerar nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter för dig som företagare. Vårt uppdrag är att främja ett gott näringslivsklimat för alla företagare i Nyköping.

 23. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 24. Region Sörmland

  Region Sörmland initierar, stödjer, samordnar och leder regionala utvecklingsprocesser. Vi vill skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och mångsidigt näringsliv, ett rikt kulturliv och goda livsmöjligheter i Sörmland. Vårt mål är att skapa förutsättningar för tillväxt och att Sörmland ska vara en attraktiv region där människor vill bo och där företag av vill etablera sig, verka och utvecklas.

 25. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 26. STUA

  I Nyköping ligger företaget STUA, som även har kontor i Eskilstuna och Flen. Teamet på STUA har gedigen och samlad erfarenhet av utveckling, försäljning och paketering mot svenska och utländska besökare. STUA drivs av övertygelsen att Sverige ska bli en av världens ledande turistdestinationer och är med och gör platser till besöksmål, områden till destinationer och besöksnäringsföretag till exportföretag. Besök www.stua.se för att läsa mer om deras spännande arbete!

 27. Svensk Exportkredit

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 28. Trosa kommun

  Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

 29. Ung Företagsamhet Södermanland

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Vi utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

 30. Vingåkers Kommun

  Vingåkers kommuns näringslivsansvarig kan hjälpa dig med företagsstart, etableringar och med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter.

 31. Östsvenska Handelskammaren

  Nyköping

  Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk med cirka 900 medlemsföretag med 50 000 medarbetare.

 1. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 2. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Katrineholm

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 3. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 4. Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)

  Eskilstuna

  MITC är en samverkansplattform som utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter.

 5. Mälardalens högskola, Eskilstuna

  Eskilstuna

  På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter studerar ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

 1. Almi Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 3. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 4. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 5. Handelskammaren Mälardalen

  En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

 6. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 7. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi.

 8. NyföretagarCentrum Eskilstuna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 9. NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 10. NyföretagarCentrum Östra Sörmland

  Östra Sörmland

  Vi finns i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa • Rådgivning (även via videosamtal) • Mentorprogram • Starta eget-kurser • Nätverksträffar.

 11. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 12. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 13. Trosa kommun

  Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

 14. Ung Företagsamhet Södermanland

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Vi utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

 1. Svensk Exportkredit

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 1. Arbetsförmedlingen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Flens kommun - Näringslivskontoret

  Är du företagare har vi en väg in till kommunen för att förenkla de kontakter du behöver. Pröva vår förmåga med din fråga. Välkommen hit!

 4. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 5. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 6. Mälardalens högskola, Eskilstuna

  Eskilstuna

  På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter studerar ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

 7. Nyköpings kommun - Näringslivsenheten

  Näringslivsenheten kan ge råd om hur du startar, driver eller utvecklar din verksamhet. Vi arrangerar nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter för dig som företagare. Vårt uppdrag är att främja ett gott näringslivsklimat för alla företagare i Nyköping.

 8. Region Sörmland

  Region Sörmland initierar, stödjer, samordnar och leder regionala utvecklingsprocesser. Vi vill skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och mångsidigt näringsliv, ett rikt kulturliv och goda livsmöjligheter i Sörmland. Vårt mål är att skapa förutsättningar för tillväxt och att Sörmland ska vara en attraktiv region där människor vill bo och där företag av vill etablera sig, verka och utvecklas.

 9. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 10. Trosa kommun

  Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

 11. Vingåkers Kommun

  Vingåkers kommuns näringslivsansvarig kan hjälpa dig med företagsstart, etableringar och med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter.

 1. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 2. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi.

 3. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 4. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 1. Almi Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 3. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Katrineholm

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 4. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 5. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi.

 6. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 1. Almi Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. EKN - Exportkreditnämnden

  Hos EKN kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning vid export. Vi kan även underlätta finansieringen av dina exportaffärer.

 4. Enterprise Europe Network

  EEN är ett omfattande internationellt nätverk som erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag inom internationalisering.

 5. Handelskammaren Mälardalen

  En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

 6. Svensk Exportkredit

  SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

 1. Almi Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 4. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 5. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 6. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Katrineholm

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 7. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 8. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi.

 9. Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)

  Eskilstuna

  MITC är en samverkansplattform som utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter.

 10. Mälardalens högskola, Eskilstuna

  Eskilstuna

  På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter studerar ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

 11. NyföretagarCentrum Eskilstuna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 12. NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 13. NyföretagarCentrum Östra Sörmland

  Östra Sörmland

  Vi finns i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa • Rådgivning (även via videosamtal) • Mentorprogram • Starta eget-kurser • Nätverksträffar.

 14. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 15. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 16. Trosa kommun

  Vi arbetar med företagsservice för nya och befintliga företag. I Trosa kommun ska det vara enkelt att vara företagare.

 1. Almi Stockholm Sörmland

  Almi erbjuder rådgivning och lån i företagandets alla faser. Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

 2. Business Sweden

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Coompanion Sörmland

  Vi arbetar på uppdrag av Tillväxtverket med rådgivning kring nyetablering och utveckling inom socialt företagande, delningsekonomi och samverkan (kooperation).

 4. Create Business Incubator

  Create är en företagsinkubator som erbjuder entreprenörer och forskare ett högkvalitativt affärsutvecklingsstöd anpassat för att bygga tillväxtföretag.

 5. Gnesta kommun

  Gnesta kommun är en växande kommun med ett dynamiskt näringsliv.

 6. Handelskammaren Mälardalen

  En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

 7. Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB

  Katrineholm

  Hos oss kan innovatörer, start-up:s och etablerade bolag få tillgång till kunskap, kompetens och kapital genom våra kvalitetssäkrade nätverk.

 8. Katrineholms kommun

  Vi arbetar med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare.

 9. Munktell Science Park

  Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för näringsliv, kommun och akademi.

 10. Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)

  Eskilstuna

  MITC är en samverkansplattform som utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter.

 11. Mälardalens högskola, Eskilstuna

  Eskilstuna

  På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter studerar ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

 12. NyföretagarCentrum Eskilstuna

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 13. NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 14. NyföretagarCentrum Östra Sörmland

  Östra Sörmland

  Vi finns i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa • Rådgivning (även via videosamtal) • Mentorprogram • Starta eget-kurser • Nätverksträffar.

 15. Nyköpings kommun - Näringslivsenheten

  Näringslivsenheten kan ge råd om hur du startar, driver eller utvecklar din verksamhet. Vi arrangerar nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter för dig som företagare. Vårt uppdrag är att främja ett gott näringslivsklimat för alla företagare i Nyköping.

 16. Oppinova

  Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

 17. Strängnäs kommun

  ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

 18. STUA

  I Nyköping ligger företaget STUA, som även har kontor i Eskilstuna och Flen. Teamet på STUA har gedigen och samlad erfarenhet av utveckling, försäljning och paketering mot svenska och utländska besökare. STUA drivs av övertygelsen att Sverige ska bli en av världens ledande turistdestinationer och är med och gör platser till besöksmål, områden till destinationer och besöksnäringsföretag till exportföretag. Besök www.stua.se för att läsa mer om deras spännande arbete!

 19. Ung Företagsamhet Södermanland

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Vi utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp