Vill du växa på en internationell marknad?

Sidan blev senast uppdaterad:

Vill du göra affärer med andra länder? Eller satsa på en ny marknad? Här kan du hitta rätt hjälp utifrån dina behov.

Med anledning av Covid19 erbjuder aktörerna inom Exportcentrum Skåne följande

Business Sweden

Business Sweden erbjuder rådgivning och dygnet runt support med att säkra varu- och logistikkedjor, upprätthålla marknadsposition och kundrelationer och minimera lokal Covid-19 relaterad inverkan. 

Rådgivning hos Business Sweden 

Almi

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Brygglån hos Almi

Exportkreditnämnden, EKN

EKN ger nya garantier till exportföretag med anledning av Covid-19 pandemin. 

Nya garantier hos EKN

Exportcentrum Skåne vill göra det lätt för dig att göra affärer med andra länder. Genom att lotsa till rätt aktör får du rätt start och den kompetens och hjälp som behövs för att växa internationellt.

Du kan få hjälp inom följande fyra områden. 

Symboler som beskriver de fyra områden aktörerna arbetar inom. Steget utomlands, Affärskontakter, Marknadsetablering och finansiering.
Illustration: Exportcentrum Skåne

Steget utomlands

 • Jag vill expandera min verksamhet utomlands och behöver hjälp med att ta första stegen
 • Jag har fått en förfrågan från utlandet och vill undersöka möjligheterna
 • Hur hittar jag en ny marknad för min verksamhet?
 • Jag behöver hjälp med att arbeta fram en exportstrategi

Affärskontakter

 • Jag behöver hjälp med att hitta affärskontakter utanför Sverige
 • Jag vill importera en produkt eller tjänst från ett annat land – hur gör jag?

Marknadsetablering

 • Jag behöver hjälp med en etablering på en viss marknad
 • Jag behöver hjälp med att analysera en potentiell marknad
 • Jag exporterar idag men behöver utveckla mitt företag för att växa bättre

Finansiering

 • Jag behöver hitta en finansieringslösning på min utlandssatsning
 • Jag har fått/ håller på att få en affär i ett annat land och behöver stöd i att finansiera denna

Vill göra det enklare att växa utomlands

Exportcentrum Skåne är ett samarbete där Region Skåne och Tillväxtverket ingår med syftet att förenkla för företag att växa internationellt. Målet med Exportcentrum Skåne är att bidra till att fler företag i regionen växer genom internationalisering och export. Initiativet är en del av regeringens strategi för att stärka svensk export.

Bakom Exportcentrum Skåne står de internationaliserings- och exportfrämjande aktörerna i Skåne – ALMI, Business Sweden, EEN, EKN och Invest in Skåne.

Hjälpte den här informationen dig?

Till sidans topp

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp