SEK - Svensk Exportkredit

Sidan blev senast uppdaterad:

SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

SEK erbjuder olika typer av finansieringslösningar och lånar ut pengar till svenska exportföretag, underleverantörer till exportföretag och till utländska köpare av svenska varor och tjänster.

SEK vänder sig till företag som omsätter minst 200 miljoner kronor och uppåt. Låntagaren kan ha en svensk eller utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten.

Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Genom det statsstödda systemet erbjuder vi även CIRR-ränta (Commercial Interest Reference Rate) i ett antal valutor. På statsstödda krediter lämnar vi  kostnadsfritt en CIRR-ränteoffert som gäller i 120 dagar.

Med utlåning i 70 länder har vi en gedigen erfarenhet av internationella affärer och kan erbjuda finansieringslösningar som gör din affär mer konkurrenskraftig. Detta särskiljer oss från andra finansiärer.

extjas34
extjas34
extjas33

Kontakta oss