SEK - Svensk Exportkredit

Sidan blev senast uppdaterad:

SEK finansierar svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till stora och medelstora företag samt deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster.

SEK erbjuder olika typer av finansieringslösningar och fokuserar i huvudsak på två saker. Vi lånar ut pengar direkt till svenska exportföretag och till utländska företag som köper svenska varor och tjänster.

SEK vänder sig i första hand till företag som omsätter 500 miljoner kronor och uppåt, men under rätt förutsättningarna hjälper vi även mindre företag. Låntagaren kan ha en svensk eller utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten.

Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Genom det statsstödda systemet erbjuder vi även CIRR-ränta (Commercial Interest Reference Rate) i ett antal valutor. På statsstödda krediter lämnar vi  kostnadsfritt en CIRR-ränteoffert som gäller i 120 dagar.

SEK är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering. Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av internationella affärer och erbjuder finansieringslösningar som gör din affär mer konkurrenskraftig. Detta särskiljer oss från andra finansiärer.

Kontakta oss