Region Norrbotten

Sidan blev senast uppdaterad:

Region Norrbotten arbetar bland annat med näringslivsutveckling. Med det menas att skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa och utvecklas för att fler personer ska verka och bo i länet.

Region Norrbotten arbetar bland annat med näringslivsutveckling. Med det menas att skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa och utvecklas för att fler personer ska verka och bo i länet.

Export, internationalisering och gränsöverskridande samarbete är framgångsfaktorer för Norrbotten med sitt geografiska läge, dels för öka kritisk massa, och dels för större marknad för företagen. Region Norrbotten samverkar med kommunerna, företags- och exportfrämjande aktörer och bidrar främst till fler och växande företag till Norrbotten län genom olika projekt och stöd till företagsfrämjande organisationer: Företag kan ansöka om stöd för investeringar eller konsulter, se vår webb för mer information.

Grupper av företag, organisationer eller föreningar kan ansöka om projektstöd för olika utvecklingsinsatser i regionen eller tillsammans med aktörer i andra regioner. Läs mer om det här.

Kontakta oss