Region Gotland

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du vill utveckla ditt företag och växa har Region Gotland möjlighet att lämna stöd till ditt företags utveckling.

Region Gotland har möjlighet att bevilja stöd till företag som vill utvecklas och växa. Stöd beviljas inte där bidraget riskerar att snedvrida lokal konkurrens exempelvis detaljhandel, lokala tjänste- och serviceföretag.

Stöd kan beviljas inom olika insatsområden som vid nystart av företag, utveckling av produkter och tjänster, etablering på nya marknader.

Vid bedömning av stöd prioriteras företag som har en potential att växa på en marknad utanför Gotland samt företag inom branscherna livsmedelsförädling och besöksnäring.

Läs mer om Region Gotlands företagsstöd.

 

Kontakta oss