Östsvenska Handelskammaren

Sidan blev senast uppdaterad:

Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk med cirka 900 medlemsföretag med 50 000 medarbetare.

Vi bidrar med expertkunskap, kvalificerade konsulttjänster och utbildningar som utvecklar dina affärer.

Vi ger dig nya kontakter, nätverk och inspirerande mötesplatser så att du kan utveckla dina affärer, din organisation och ditt ledarskap. Vi driver de näringspolitiska frågorna som skapar bättre förutsättningar för regional attraktivitet, företagande och positiv samhällsutveckling. Vi är politiskt obundna, arbetar för ökad tillväxt och bidrar till våra medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt.