Östsvenska Handelskammaren

Sidan blev senast uppdaterad:

En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

Vår oberoende medlemsorganisation är en stark och drivande näringslivsröst i Tillväxtregionen East Sweden - Östergötland, Sörmland och Gotland – allt i våra medlemmars intresse för att regionen skall utvecklas till Sveriges mest spännande tillväxtregion.

Vi vill stimulera till ökad internationell handel genom att kontinuerligt med att utbilda, informera, inspirera och praktiskt stödja näringslivet i att utveckla fler och lönsamma internationella affärer.

Genom regelbundna aktiviteter med internationellt fokus – utbildningar, seminarier, matchmakingresor, nätverk – har regionens företag en möjlighet att fördjupa kunskap och kompetens. Vårt breda och kvalitativa kontaktnät av partners lokalt, regionalt, nationellt och internationellt gör att vi kan stötta företag på praktiskt och konkret.

Internationell handel är viktigt för sysselsättning, ekonomi och välstånd då vi är en liten, öppen, konkurrenskraftig och exportberoende nation. Globalisering och ökande konkurrens ställer krav på att söka exportmöjligheter för att växa och utvecklas. Att leva upp till nya krav blir en förutsättning för att behålla marknadspositioner, sprida risker och vara fortsätta vara konkurrenskraftig. 

Detsamma gäller för vår region East Sweden – Sörmland, Gotland och Östergötland. Därför är internationalisering viktigt för oss som en del i arbetet mot vår vision ”För internationell lyskraft i tillväxtregionen East Sweden”.

Kontakta oss

E-post: info@ostsvenskahandelskammaren.se
Telefonnummer: 011-28 50 30

Kontakta oss