Länsstyrelsen Östergötland

Sidan blev senast uppdaterad:

För att stimulera hållbar regional tillväxt har Länsstyrelsen olika insatser för små- och medelstora företag i länet.

Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik. 

Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Östergötlands utveckling i form av ökad tillväxt och sysselsättning i stad och på landsbygd är en viktig fråga för oss. Därför verkar vi över hela länet för att främja näringslivet och skapa ett gynnsamt klimat för väl fungerande infrastruktur, ökat byggande, utbildning och forskning samt tillgång till kapital. 

Vi arbetar offensivt med initiativ som ska leda till utveckling. Några exempel är den återkommande Industridagen, seminarier om olika aktuella frågor och arbetet med en regional digital agenda. Vi lyfter fram regionen och länet genom internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommunbesök, kontakter med regering och departement, med mera. 

Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt. 

I Östergötland är målet att alla Östergötlands kommuner ska ha livaktiga företag som kan erbjuda arbete åt så många som möjligt. En viktig roll är att verka för att statlig sektorspolitik samordnas till stöd för den regionala utvecklingen i länet. 

Vi arbetar bland annat med: 

  • Småföretagsutveckling/Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet 
  • Miljöteknik som tillväxtfaktor 
  • Stöd till kommersiell service på landsbygd inom Landsbygdsprogrammet 
  • Bredband/IT-infrastruktur 
  • Landsbygdsutveckling 
  • Projekt för utveckling och tillväxt i länet
  • Konkurrensfrågor 

Vi har hand om statliga stöd till projekt, små företag, service och bredband inom landsbygdsprogrammet. 

Har kan du läsa aktuell information rörande Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Kontakta oss