Örebroregionen stöttar industrin

Sidan blev senast uppdaterad:

Industrin i Örebro län, likt många branscher, påverkas idag av den pågående coronapandemin. För att stötta industrin i länet samarbetar Region Örebro län, Almi Mälardalen, Alfred Nobel Science Park, Inkubera Business, Region Örebro (BRO) och Örebro universitet för att på flera sätt stötta industrin i detta läge.

Här listar vi de stöd och rådgivningsinsatser som finns att tillgå idag. Insatserna är kostnadsfria. Söker du ett industrinära bollplank eller hjälp att lotsa i de stöd som finns kan du höra av dig till någon av de listade kontaktpersonerna nedan.

Insatser och rådgivning

Företagsjouren – för snabbt stöd

Är ditt företag i behov av omedelbar rådgivning och lotsning? Kontakta Företagsjouren för kostnadsfri rådgivning. Du kan vända dig dit för allmänna frågor och hänvisad vidare utifrån just dina behov.

Kompetens.nu

Här finns högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från näringslivets behov. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden och är (därmed) kostnadsfria för dig som deltar. Här hittar du också  praktisk information om vem som kan söka, vad som gäller och hur det går till att söka utbildningar. Du kan också göra en intresseanmälan.Mer information finns på kompetens.nu.  

ALMI Mälardalen

Är ditt företag behov av affärsrådgivning och/eller finansiering? Tillsammans med företaget analyserar Almi företagets behov, tydliggör utmaningar och hjälper till att ta fram tillväxtstrategier. Dessutom har Almi nu ett nytt Brygglån som är riktad till bärkraftiga små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Mer information finns på www.almi.se/orebro.
Kontakta Björn Lundblad eller Emil Nordlander för mer info.

Ställa om eller höja kompetensen hos medarbetare

Utbildningsakuten

På Utbildningsakuten finns information om olika utbildningsmöjligheter som kan stötta vid kompetensutveckling eller vid omställning. Du hittar ett utbud av formella utbildningar, kostnadsfria distansutbildningar och även utvalda utbildningar med koppling till industrin.
Läs mer på Utbildningsakuten. 

Örebro universitet

Aktuella program och kurser

Läs mer och anmäl dig till kurser här. 

Skräddarsydd utbildning/uppdragsutbildning

Har din verksamhet utbildningsbehov som inte riktigt stämmer överens med våra ordinarie profilområden och uppdragsutbildningar? Inga problem. Vår uppgift är att tillsammans med företag utveckla och anpassa en utbildning för att motsvara företagens efterfrågan. Läs mer om skräddarsydd utbildning och uppdragsutbildning här.  

Kompetensutveckling inom AI

Genom korta, flexibla och behovsanpassade AI-kurser kan du dra nytta av Örebro universitets spetskompetens. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system. Läs mer om AI-kurser här. 

Lär dig mer om AI genom ”Elements of AI”

Målet med kursen är att göra AI begripligt – för alla. Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål. Läs mer om Elements of AI här. 

Compcor 

Kompetensutveckling för tillverkande industri i Sörmland, Västmanland och Örebro län, både på grundläggande kunskapsnivå och mot industrins nya behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering.För att stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för män och kvinnor som arbetar inom tillverkande industri. För att bidra till att företag går ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov samt bibehållen och hållbar konkurrenskraft. Läs mer om Compcor här.

Hitta möjligheter att utveckla verksamheten eller dina produkter

Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park erbjuder ett antal coachande interaktiva workshops som bedrivs online och i dialog med deltagande företag.  Innehållet fokuserar på olika delar av ett företags produktion och stärker viktiga kompetenser. Workshopsserier kommer erbjudas inom bland annat: Verktyg för kontinuerlig förbättring, lean, 5S, produktionsteknik, berarbetsningsteknik och kvalitetsteknik i fordonsindustrin. 
Vill du veta mer? Kontakta Christopher Sund.

Business Region Örebro

Business Region Örebro (BRO) verkar för fler investeringar och etableringar i regionen. De bedriver idag bland annat ett arbete mot befintlig industri där de tillsammans med Business Sweden arbetar för att stärka möjligheterna för befintliga företag att fortsätta utvecklas i regionen. Det handlar om att vi kan bistå med korrekt information kring fördelar med att tillverka i regionen, hitta möjliga utvecklingsprojekt med lokala aktörer, kontakter med statliga myndigheter, ambassadörsmöten m.m. 
Vill du veta mer? Hör av dig till Peter Yström.

Örebro universitet

Studenter genomför examensarbeten och kortare projekt samt uppdrag
Behöver er organisation en genomlysning av något specifikt, ett utvecklings- eller förbättringsarbete av t.ex. processer eller produkter? Exempelvis alla universitetets ingenjörsprogram har examensarbeten om 10 veckor (20 veckor för civilingenjörs-programmen) där detta kan ske. Utöver det finns även möjlighet för studenter att engagera sig i kortare uppdrag och projekt. Ett enkelt sätt att få in nya ögon och idéer på er verksamhet och samtidigt rusta studenterna för framtiden. Här kan du läsa mer. 

Inkubera

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Som antaget Inkuberaföretag får du löpande bolagsanpassad affärscoaching och expertrådgivning skräddarsydd efter ditt företags behov. Inkubera har även avsatta medel för att ditt företag ska kunna köpa externa konsultinsatser. Inkubera hjälper dessutom till med värdefulla kontakter med externa finansiärer inom kommersiella och vetenskapliga nätverk. Företräder du ett innovativt tillväxtbolag?
Hör av dig till Fredrik Stenman.

Nationella insatser

Här finns information om nationella insatser som görs för alla företag.
Läs mer här regeringen.se/foretag

 

Tillbaka till startsidan. 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp