Hitta finansiering till ditt företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Örebro. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag, lån och ägarkapital.

Filtrera sökträffar

 1. Affärsutvecklingscheck Digitalisering

  Region Örebro län

  Bidrag

  Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete. Ditt företag har möjlighet att söka 50 000-250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen.

  Läs mer

  Så ansöker du

  Kontakta oss för att få instruktioner om hur du ska göra för att ansöka.

  Vilka kan söka?

  Checkarna riktar sig till företag som har:

  • 2-49 anställda
  • En omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR (gäller senaste årsbokslut).
  • Sin ekonomi i ordning.

  Du använder checken till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar med att till exempel:

  • Ta fram en digital strategi.
  • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation.
  • Förbättra och effektivisera digitala processer och system.
  • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder.
  • Utveckling av kundrelationer.
  • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.

  Checken kan inte användas till:

  • Löpande affärsutveckling.
  • Enbart byte av affärssystem materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde.
  • Enbart köp av befintliga lösningar.
  • Löpande applikation- och webbutveckling licenskostnader.
  • Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser.
  • Utbildningar.
  • Resor.
  • Marknadsföring mot kund.

  Kontakt

  Niklas Halldén
  niklas.hallden@regionorebrolan.se
  019-6026388

  Malena Pirsech
  malena.pirsech@regionorebrolan.se
  019-6026383

  Mer information

  Läs mer om affärsutvecklinscheck digitalisering.

 2. Affärsutvecklingscheck Internationalisering (utlandscheck)

  Region Örebro län

  Bidrag

  Utlandscheckarna är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Det kan handla om export, import eller internationella samarbeten. Ditt företag har möjlighet att söka 50 000-250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 procent av finansieringen.

  Läs mer

  Så ansöker du

  I en intresseanmälan beskriver du vad ni vill göra och vad den totala kostnaden blir totalt. Ta kontakt med oss innan du börjar skriva så vi kan hjälpa dig och ditt företag i ett tidigt skede.

  Fyll i en intresseanmälan 

  Intresseanmälan ska vara inlämnad till Region Örebro län senast de angivna datum på hemsidan • Företagens presentation av sina planer för internationaliseringen kommer att ske inför ett råd (ca: 5-7 personer) med representanter från Region Örebro län och samarbetspartners. Förbered en 15-20 minuters presentation.

  Vilka kan söka?

  • Företag som vill nå nya internationella marknader med färdigutvecklade produkter (varor och/eller tjänster)
  • Företag som vill, kan och vågar växa.
  • Små företag med 2-49 anställda.
  • Företag med minst 3 miljoner i omsättning.

  Du använder checken till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar med att till exempel:

  • skriva en strategi för internationalisering
  • göra marknadsundersökningar
  • söka leverantörer i utlandet
  • utbilda er inför en internationalisering
  • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
  • utreda patent och IPR

  Kontakt

  Niklas Halldén
  niklas.hallden@regionorebrolan.se
  019-6026388

  Malena Pirsech
  malena.pirsech@regionorebrolan.se
  019-6026383

  Mer information

  Läs mer om affärsutvecklinscheck internationalisering (utlandscheck).

 3. Förstudiemedel

  Almi

  Bidrag

  Förstudiemedel kan sökas av företag och privatpersoner med en innovativ idé. Medlen ges som bidrag till max 50% av kostnaden för inköp av externa tjänster. Exempel på detta kan vara tillverkning av prototyper, tester eller marknadsundersökningar

  Läs mer
 4. Innovationsstöd

  Region Örebro län

  Bidrag

  Om du har en ny idé med hög tillväxtpotential har du möjlighet att söka stöd för dina investeringar. Det ska vara investeringar du gör innan din produkt har nått ut på marknaden.

  Läs mer

  Så ansöker du

  Du skickar din ansökan till Region Örebro län. Det är viktigt att ansökan inkommer innan projektet eller investeringen startar. När projektet är klart skickar du in en verifikatförteckning med kopior på fakturor och bekräftelse på betalning. Vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta och sedan betalas pengarna ut. Pengarna betalas alltså ut i efterskott.

  Vem kan söka

  Nya företag och företag i hela länet kan söka stödet.

  Vad prioriteras

  • Offensiva satsningar på nya produkter och tjänster
  • Projekt och tjänster som ger hållbar tillväxt i länet
  • Produkter och tjänster med stor marknadspotential

  Exempel på investeringar

  • Patent • Marknadsundersökning
  • Marknadsföring
  • Produktutveckling
  • Design

  Företaget har möjlighet att få högst 50 procent av investeringskostnaderna och maxbeloppet är 500 000 kronor. Stödet kan sökas i hela länet.

  Kontakt

  Niklas Halldén
  niklas.hallden@regionorebrolan.se
  019-6026388

  Malena Pirsech
  malena.pirsech@regionorebrolan.se
  019-6026383

  Mer information

  Läs mer om innovationsstöd.

 5. Investeringsstöd

  Region Örebro län

  Bidrag

  Investeringsbidrag kan lämnas till små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Företaget har möjlighet att få högst 25 procent av investeringskostnaderna och maxbeloppet är 800 000 kronor.

  Läs mer

  Investeringsbidrag kan lämnas till små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Företaget har möjlighet att få högst 25 procent av investeringskostnaderna och maxbeloppet är 800 000 kronor.

  Exempel på godkända investeringskostnader:

  • Maskiner och inventarier
  • Byggnader

  Så ansöker du

  Du skickar din ansökan till Region Örebro län. Stödet kan sökas i hela länet förutom Örebro tätort.

  Kontakt

  Niklas Halldén
  niklas.hallden@regionorebrolan.se
  019-6026388

  Malena Pirsech
  malena.pirsech@regionorebrolan.se
  019-6026383

  Mer information

  Läs mer om investeringsstöd

 6. Konsultcheck

  Region Örebro län

  Bidrag

  Konsultcheck är en stödform där du kan söka stöd för att anlita en konsult. Ditt företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 150 000 kronor. Checken kan sökas av små och medelstora företag i alla länets kommuner som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

  Läs mer

  Konsultcheck är en stödform där du kan söka stöd för att anlita en konsult. Konsulten ska tillföra specialkompetens utanför företagets normala kompetensområde. Konsulten ska vara extern och oberoende med en registrerad F-skattsedel. Konsultchecken syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling och kan sökas i länets alla kommuner.

  Så ansöker du

  Du skickar din ansökan till Region Örebro län. Exempel på godkända konsultkostnader är:

  • Utveckla produkter som till exempel en hemsida
  • Extraordinära marknadsföringsinsatser
  • Satsningar på nya marknader
  • Hjälp med design och patent

  Verksamheter som stödet inte lämnas till

  Stödet lämnas inte till verksamheter som bedrivs på en lokal eller regional marknad, som tjänsteservice, handel- och entreprenadverksamhet. Det beror på att bidraget ska vara konkurrensneutralt. Bidraget lämnas inte heller till jordbruks-, fiske- eller transportföretag.

  Kontakt

  Niklas Halldén
  niklas.hallden@regionorebrolan.se
  019-6026388

  Malena Pirsech
  malena.pirsech@regionorebrolan.se
  019-6026383

  Mer information

  Läs mer om konsultcheck.

 7. Miljöstudier

  Energikontoret Region Örebro län

  Bidrag

  Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som leder till en energieffektiv investering.

  Läs mer

  Efter en energikartläggning och genomförandet av dess åtgärder kan det fortfarande finnas stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering. Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

  Kontakt

  Ylva Gullberg
  ylva.gullberg@regionorebrolan.se
  019-602 37 91

  Mer information

  Läs mer om miljöstudier

 8. Stöd för energikartläggning

  Energikontoret Region Örebro län

  Bidrag

  Vill du minska ditt företags löpande energikostnader? Ansök om stöd för energikartläggning och få koll på energianvändningen i ditt företag.

  Läs mer

  En energikartläggning ger åtgärdsförslag på hur ni kan energieffektivisera processer och utrustning så att ni använder mindre energi och sparar pengar. Energimyndigheten betalar nu 50 procent av kostnaden för att genomföra en energikartläggning.

  Ditt företag kan medfinansiera resten med egen tid och/eller pengar. Erbjudandet gäller små och medelstora företag (under 250 anställda) med total energianvändning högre än 300 MWh inklusive interna transporter.

  Kontakt

  Ylva Gullberg
  ylva.gullberg@regionorebrolan.se
  019-602 37 91

  Mer information

  Stöd för energikartläggning

 1. Exportlån

  Almi

  Lån

  Lånet riktar sig till företag med exportsatsningar och vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher.

  Läs mer

  Exportlånet är framtaget föra tt du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. Exportlånet fungerar som vårt företagslån, men med skillnaden att det förutom i kronor även kan tas i utländsk valuta.

  Mer information

  Läs mer om exportlån.

 2. Företagslån

  Almi

  Lån

  Lånet vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher.

  Läs mer

  I Almis bedömning är det viktigaste att det finns möjlighet till utvecklign och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. Lånet kan bl a användas till rörelsekapital, investeringar och köp av företag.

  Mer information

  Läs mer om Företagslån.

 3. Innovationslån

  Almi

  Lån

  Lånet är avseet för företag med innovationsprojekt, lånet riktar sig både till dig som är nystartad och till dig som har ett etablerat företag.

  Läs mer

  Lånet kan expempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar. Lånebeloppet är lägst 25.000 kr och du kan låna upp till 50% av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300.000 kr kan medfinanbsiering ske med budgeterad nedlagd tid till ett värde av 250 kr per timme.

  Mer information

  Läs mer om Innovationslån.

 4. Mikrolån

  Almi

  Lån

  Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett företag eller till befintliga mindre företag. Mikrolån kan beviljas på upp till 200 000 kr och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som t e x en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.

  Läs mer

  Vi kan låna ut upp till 100% av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter. Syftet med lånet är att ge möjligheter för nya företag att etableras och växa. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Som säkerhet för mikrolånet vill vi en begränsad personlig borgen på 10% av lånebeloppet.

  Mer information

  Läs mer om Mikrolån.

 1. Mikrofonden

  Mikrofonden i Örebro län

  Ägarkapital

  Mikrofonden i Örebro län erbjuder garantier och finansiering till kooperativa företag oavsett den juridiska formen samt till föreningar, sociala företag, samfund och utvecklingsgrupper mm i Örebro Län.

  Läs mer

  Finansiering gäller både vid start av nya företag och organsiationer inom den sociala ekonomin eller i utveckling av befintliga verksamheter. Mikrofonden kan placera kapital i form av insatser samt bidra med vägledning kring andra former av finansiering, bland annat folkfinansiering (crowdfunding).

  Mer information

  Läs mer om Mikrofonden i Örebro län

 2. Rikskapital

  Almi Invest

  Ägarkapital

  Almi Invest genomför riskkapitalinvesteringar i nystartade bolag eller företag som är inne i en tidig expansionsfas.

  Läs mer

  Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential.

  Mer information

  Läs mer om riskkapital via Almi Invest.

extjas33

Hjälpte den här informationen dig?

Till sidans topp

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp