Projekt som pågår just nu

Sidan blev senast uppdaterad:

För att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin och skapa en stark och hållbar besöksnäring har ÖRTA (Örebroregionens Turismakademi) ansvaret att stötta besöksnäringsföretag och erbjuda med insatser som på flera sätt kan bidra till besöksnäringens utveckling och framåtskridande. Här har vi samlat projekt som pågår just nu och som du kan ta del av.

ÖRTA - Örebroregionens Turismakademi

Vi hjälper till att samordna, strukturera och arrangera utvecklingsinsatser för besöksnäringen i Örebro län. ÖRTA erbjuder också utbildningar och stöd för att höja kompetensen inom områdena affärs- och produktutveckling och digitalisering. Det kan exempelvis handla om kunskapsdagar om digitala verktyg och workshops om sociala medier. Insatserna är riktade till företag som har behov och önskan av kompetensutveckling inom olika områden som alla och syftar till att öka företagens tillväxt.

Handelskammaren

Handelskammarens projekt Besökskraft är ett kompetensutvecklingsprojekt som pågår fram till och med 31 dec 2022. Insatserna som görs försöker att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin och skapa en stark och hållbar besöksnäring.

Just nu deltar 15 företagare inom besöksnäringen i en tvåårig kompetenssatsning med fokus på ledar- och medarbetarskap, branschspecifika utbildningar och långsiktig strategisk kompetensförsörjning. Projektet leds av Handelskammaren Mälardalen i samverkan med Region Västmanland (projektägare), Region Örebro län och Region Östergötland.

Om projektet

I oktober gick projektet in i genomförandefasen och utbildningsinsatserna startar efter årsskiftet. De utbildningar som genomförs kommer baseras på kompetensbehovsanalyser genomförda av de deltagande företagen. Det rör sig om insatser inom bland annat ledarskap, medarbetarskap och digitalisering men även branschspecifika utbildningar som till exempel gastronomi, dryckeskunskap och marknadsföring.

Vissa seminarier och utbildningar kommer att erbjudas andra besöksnäringsföretagare utanför projektet att delta i. Håll utkik i Örebroregionens turismakademis plattformar Facebook Örta och webbplats)

Här kan du läsa mer om projektet

Kontaktperson för mer information

Handelskammaren Mälardalen
Marcus Ellervik
Projektledare Örebro Län
ESF-projekt Besökskraft
Mobil: 073-474 72 09

Almi Företagspartner

Det övergipande målet är att de turismföretagare som deltar ska kunna ställa om, återhämta sig snabbare och skapa nytta för fler verksamheter. Projektets mål är att skapa hållbar framgång och tillväxt för besöksnäringen i Örebro län och Västmanlands län

Tre formulerade delmål
1) stärkt företagsledning
2) stärkt förmåga att sätta mål och genomföra hållbara förändringar i företaget
3) stärkt omvärldsförståelse

Målgruppen är den krisdrabbade besöksnäringsföretag (solo-, mikro, som små- och medelstora företag) som drabbats av krisen som pandemin Covid-19 framkallat.

Inriktning och insatser som erbjuds under projekttiden

• Utveckla det offentliga främjandesystemet för besöksnäringsföretagen behov.
• Riktade affärsutvecklingsinsatser baserat på företagens behov som till exempel individuella rådgivningar, coachning, grupprådgivning.

• Seminarier: hållbarhet, internationalisering, digitalisering, marknad och försäljning.
• Etablering av nätverksarena för företagen.
• Etablera en nätverksarena för besöksnäringen som ska etableras inom projektet och som på lång sikt ska kunna hjälpa och stärka företagens samverkan, utveckling och konkurrenskraft samt kompetensutveckling.

Vissa seminarier och utbildningar kommer att erbjudas andra besöksnäringsföretagare utanför projektet att delta i. Håll utkik i Örebroregionens turismakademis plattformar Facebook Örta och webbplats).

Vill du och ditt företag delta i affärsutvecklingsinsatser? Ta kontakt med någon av rådgivarna nedan.

Kontaktpersoner för Almis projekt i Örebro län 

Maria Nordström

Rådgivare
Telefon: 019-17 48 20
E-post: maria.nordstrom@almi.se

Sabina Schnegotzki

Rådgivare
Telefon: 019-17 48 07
E-post: sabina.schnegotzki@almi.se

 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp