Projekt som pågår just nu

Sidan blev senast uppdaterad:

För att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin och skapa en stark och hållbar besöksnäring har ÖRTA (Örebroregionens Turismakademi) ansvaret att stötta besöksnäringsföretag och erbjuda med insatser som på flera sätt kan bidra till besöksnäringens utveckling och framåtskridande. Här har vi samlat projekt som pågår just nu och som du kan ta del av.

ÖRTA - Örebroregionens Turismakademi

Vi hjälper till att samordna, strukturera och arrangera utvecklingsinsatser för besöksnäringen i Örebro län. ÖRTA erbjuder också utbildningar och stöd för att höja kompetensen inom områdena affärs- och produktutveckling och digitalisering. Det kan exempelvis handla om kunskapsdagar om digitala verktyg och workshops om sociala medier. Insatserna är riktade till företag som har behov och önskan av kompetensutveckling inom olika områden som alla och syftar till att öka företagens tillväxt. Besök Örebroregionens Turismakademi här.

Handelskammaren

Tillsammans stärker vi besöksnäringen

Besökskraft – Ett kompetensprojekt finansierat av Europeiska socialfonden

Genom kompetensutveckling stärker vi besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland. Projekt Besökskraft arbetar för att individer i besöksnäringen ska få en stärkt ställning på arbetsmarknaden och för att branschen ska vara en attraktiv och hållbar näring med goda arbetstillfällen.

Pandemin har slagit hårt mot svensk besöksnäring. Branschen har gått från att vara en av de snabbast växande näringarna till att bli en av de hårdast drabbade av pandemins effekter. Projekt Besökskraft syftar till att stärka anställda, permitterade och varslade individer inom besöksnäringen till att stå starkare på arbetsmarknaden.

Stärkt individ, företag och bransch

Vi tar ett gemensamt grepp kring branschens utmaningar med ekonomisk kris, permitteringar och höga varseltal. Det gör vi genom kompetenshöjande insatser på individnivå inom bland annat medarbetarskap, ledarskap, digitalisering och yrkesspecifika utbildningar. Vi stärker också företagens förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, för att bättre kunna kompetensutveckla befintlig personal och ta emot ny arbetskraft. Målet är också att stärka samverkan mellan skola och näringsliv samt tydliggöra branschens framtida kompetensbehov, så att utbildningar leder till de kunskaper, kompetenser och färdigheter som efterfrågas av arbetsgivarna.

Fakta om projektet

Projekt Besökskraft drivs av Region Västmanland (projektägare), Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland. I en unikt snabb process under våren 2020 beviljade svenska ESF-rådet samverkansparterna medel för en satsning som erbjuder kompetensutveckling till fler än 600 individer inom besöksnäringen. Europeiska socialfonden har tilldelat projektet 12,2 miljoner kronor.

Projektet pågår från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2022. Läs mer på vår webbsida.

Följande företag medverkar:

  • Västmanland: Färna herrgård, Steam Hotel, Aros Congress Center AB, Aros Congress Center Holding AB, Plaza Hotel, Elite Stadshotellet Västerås, Sala Silvergruva, Orresta Golf & Konferens
  • Örebro län: Conventum, Elite Stadshotellet Örebro, Loka Brunn, Gustavsvik Resort
  • Östergötland: Vadstena Klosterhotel, The Lamp Hotel, Östgöta Kök, Villa Fridhem, Rimforsa Strand

Kontaktperson för mer information

Anna Wahlgren, Utvecklingsledare
Telefon: 021-48 18 565

Charlotta Larspers, Projektledare
Telefon: 021-4818258

Almi Företagspartner

Det övergipande målet är att de turismföretagare som deltar ska kunna ställa om, återhämta sig snabbare och skapa nytta för fler verksamheter. Projektets mål är att skapa hållbar framgång och tillväxt för besöksnäringen i Örebro län och Västmanlands län

Tre formulerade delmål

1) stärkt företagsledning
2) stärkt förmåga att sätta mål och genomföra hållbara förändringar i företaget
3) stärkt omvärldsförståelse

Målgruppen är den krisdrabbade besöksnäringsföretag (solo-, mikro, som små- och medelstora företag) som drabbats av krisen som pandemin Covid-19 framkallat.

Inriktning och insatser som erbjuds under projekttiden

• Utveckla det offentliga främjandesystemet för besöksnäringsföretagen behov.
• Riktade affärsutvecklingsinsatser baserat på företagens behov som till exempel individuella rådgivningar, coachning, grupprådgivning.

• Seminarier: hållbarhet, internationalisering, digitalisering, marknad och försäljning.
• Etablering av nätverksarena för företagen.
• Etablera en nätverksarena för besöksnäringen som ska etableras inom projektet och som på lång sikt ska kunna hjälpa och stärka företagens samverkan, utveckling och konkurrenskraft samt kompetensutveckling.

Vissa seminarier och utbildningar kommer att erbjudas andra besöksnäringsföretagare utanför projektet att delta i. Håll utkik i Örebroregionens turismakademis plattformar Facebook Örta och webbplats).

Vill du och ditt företag delta i affärsutvecklingsinsatser? Ta kontakt med någon av rådgivarna nedan.

Kontaktpersoner för Almis projekt i Örebro län 

Maria Nordström

Rådgivare
Telefon: 019-17 48 20
E-post: maria.nordstrom@almi.se

Sabina Schnegotzki

Rådgivare
Telefon: 019-17 48 07
E-post: sabina.schnegotzki@almi.se

 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp