Örebro län

Här kan du som bor i Örebro län få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Samlad information med anledning av coronaviruset

Under rådande situation med coronaviruset förstår vi att du som företagare står inför stora utmaningar. Vi startar därför upp en gemensam plats där du kan hitta all information som hjälper och stöttar dig i arbetet framåt. Här finns information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och Covid-19.

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/anstandmedskattebetalning.106.233f91f71260075abe8800010913.html

Betalningssvårigheter, finansiering och lån

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen.

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Arbetsbrist, uppsägning och korttidspermittering

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden.

/web/orebro/hem/hitta-finansiering

Hitta finansiering och ekonomiskt stöd

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Örebro för ditt företag. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag, lån och ägarkapital.

https://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

Företagslån hos Almi

Samlad information riktad till dig som är företagare. – Ansökan om lån – Ansökan om uppskov med amortering – Regeringens åtgärder riktat till företagare. Vill du söka anstånd med amorteringar av ditt lån ska du i första hand ta kontakt med din rådgivare.

Hitta rätt rådgivare nära dig

Matchningstjänsten matchar dina behov som blivande eller befintlig företagare med rådgivare i regionen. Du kan också välja att lista alla organisationer som finns registrerade i verktyget och själv gå in och läsa om dem för att hitta rätt hjälp.

Här hittar du offentligt finansierad rådgivning och rådgivning som inte är vinstdrivande. Sökresultatet bygger på rådgivarnas egen bedömning av sina förmågor. Läs mer om matchningen.

* Obligatorisk uppgift
1

Situation:

2

Kommun: *

Välj en eller flera kommuner
3

Bransch:

4

Område:

Välj ett eller flera områden

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp