Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Samlad information med anledning av coronaviruset

Under rådande situation med coronaviruset förstår vi att du som företagare står inför stora utmaningar. Vi startar därför upp en gemensam plats där du kan hitta all information som hjälper och stöttar dig i arbetet framåt. Här finns information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och Covid-19.

Läs mer om initiativet här.

För dig som är verksam inom industrin

För att stötta industrin i länet samarbetar Region Örebro län, Almi Mälardalen, Alfred Nobel Science Park, Inkubera Business Region Örebro (BRO) och Örebro universitet för att på flera sätt stötta industrin i detta läge.

För att skapa förutsättningar för företag att komma stärkta ur den rådande situationen, inför Region Örebro län ett förhöjt stöd för omställning. Stödet utökas nu för att stärka konkurrenskraften hos företagare. Tidigare kunde ett företag få 50 procent av kostnaden för att utveckla nya erbjudanden eller strategier för omställning av en verksamhet. Nu höjs stödet till 90 procent med ett maxbelopp på 150 000 kronor.

Läs mer om Omställningscheckar här. 

Här har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla det du redan har. 

Läs mer om Utbildningsakuten här. 

Läs mer hos Almi

Företagslån hos Almi

Med anledning av Coronaviruset har Almi samlat information riktat till dig som är företagare. – Ansökan om Brygglån eller annat lån – Ansökan om amorteringsuppskov – Regeringens åtgärder riktade till företag.

Läs mer hos Tillväxtverket

Korttidsarbete, arbetsbrist och uppsägning

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden.

Hitta finansiering till ditt företag

Hitta finansiering och ekonomiskt stöd

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Örebro för ditt företag. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag, lån och ägarkapital.

Kreatörslån – riktad möjlighet för lån till kulturskapare

Fler enskilda kulturskapare och kreatörer får möjlighet att finansiera sina affärspro-jekt, när de kulturella och kreativa sektorerna nu får en riktad lånemöjlighet. De kul-turella och kreativa näringarna omfattar branscher som till exempel arkitektur, design, form-givning, konst, kulturarv, litteratur, mode, musik, scenkonst, slöjd och hantverk, samt upplevelsebaserat lärande.

Läs mer om Gröna jobb

Gröna jobb

Nu öppnar Sveriges bönder och det gröna näringslivet armarna för att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer. En första beräkning säger att ungefär 8 000 personer kan erbjudas arbete.

Hitta rätt rådgivare nära dig

Matchningstjänsten matchar dina behov som blivande eller befintlig företagare med rådgivare i regionen. Du kan också välja att lista alla organisationer som finns registrerade i verktyget och själv gå in och läsa om dem för att hitta rätt hjälp.

Här hittar du offentligt finansierad rådgivning och rådgivning som inte är vinstdrivande. Sökresultatet bygger på rådgivarnas egen bedömning av sina förmågor. Läs mer om matchningen.

* Obligatorisk uppgift
1

Situation:

2

Kommun: *

Välj en eller flera kommuner
3

Bransch:

4

Område:

Välj ett eller flera områden

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp