Oppinova

Sidan blev senast uppdaterad:

Oppinova har medlemmar som besitter stor kompetens när det gäller uppfinningar, innovationer och allmän kunskap. Vi kan erbjuda mentorskap, rådgivning och stöd inom ett flertal områden, för nystartade företag eller för de som har en idé som behöver bollas.

Låt oss gemensamt på alla sätt främja idéutveckling, kreativitet och företagsamhet

Oppinova är en förening bildad av uppfinnare för uppfinnare. Föreningen bildades 1985 och har fram till idag arbetat för att hjälpa personer med idéer, att ha någonstans att bolla dessa idéer för att se om det är något att fortsätta med. 

Oppinova arbetar med ett eget nätverk. I detta nätverk ingår människor med olika utbildningar, erfarenheter, kunskaper och möjligheter. Oppinova vill arbeta med att sprida och utbyta kunskap, samt ge råd och allmänt stöd till de som går vidare.

Kontaktnätet kan erbjuda arbetsplatser för nystartade företag, för att känna sig för och träffa andra i samma situation eller redan etablerade företag. Oppinovas medlemmar träffas ca en ggr/månad på ett Oppinovacafé, antingen i Katrineholm eller Nyköping, men söker nya träffpunkter.

Kontakta oss