Nyköpings kommun - Näringslivsenheten

Sidan blev senast uppdaterad:

Näringslivsenheten kan ge råd om hur du startar, driver eller utvecklar din verksamhet. Vi arrangerar nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter för dig som företagare. Vårt uppdrag är att främja ett gott näringslivsklimat för alla företagare i Nyköping.

Företagslotsar

De vanligaste ärenden som företag har hos kommunen handlar om olika tillstånd, mark och lokaler. Vi på Näringslivsenheten fungerar som företagslotsar och kan lotsa dig till den du behöver komma i kontakt med, i vår organisation eller bland våra samarbetspartners.

Söker du företagsmark, vill du hyra eller hyra ut verksamhetslokaler och etablera verksamhet i Nyköping kan du kontakta oss.

Behöver du kontakta flera enheter i kommunen, som bygglov, livsmedel och miljöenheten? Då kan vi arrangera ett Dukat Bord och förenkla kontakten med kommunens handläggare.

Vi arbetar aktivt med besöksnäringens företagare och möter dem i dialoger, med utbildningar och aktiviteter för att skapa en attraktiv destination och mötesplats. Verktygslådan kan hjälpa dig som har en idé om ny verksamhet, affärsutveckling eller ett planerat event, att komma igång snabbare.

Campus Nyköping Företag kan hjälpa företag i branscher med arbetskraftsbrist i hur du strategiskt planerar ditt behov för kompetensförsörjning. Till exempel via utbildningar eller sociala företag.

Kan vi underlätta för dig?

Näringslivsenheten finns som stöd för dig och din verksamhet. Kontakta oss gärna på telefonnummer 0155-248150 eller via mail på naringsliv@nykoping.se 

 

Kontakta oss