Vi hjälper dig vidare ut i världen

Sidan blev senast uppdaterad:

Att ta steget ut på en global marknad skapar frågor som utgår från ditt företags specifika förutsättningar. Är marknaden tillräckligt stor för att motivera en exportsatsning? Vilka lagar behöver jag ha koll på? Vilken rådgivning och finansieringshjälp finns att få?

Tillväxtverket har fått i uppdrag att upprätta regional exportsamverkan i samtliga län. Målet med satsningen är att förenkla för dig och ditt företag då du vill börja exportera, detta genom att erbjuda en väg in till de organisationer som kan ge dig stöd och rådgivning för din exportsatsning.

Regional Exportsamverkan Norrbotten

Regional exportsamverkan utgörs i Norrbotten av sju exportfrämjande organisationer som tillsammans hjälper dig med ditt företags exportsatsning. Oavsett vilken av de samverkande organisationerna du kontaktar så är vår målsättning att snabbt sätta dig i kontakt med rätt person för att du ska få svar på dina frågor och så bra vägledning som möjligt.

Områden som vi kan hjälpa dig med

Finansiering:

Offentliga medel, lån och riskvilligt kapital - det finns olika typer av finansieringsstöd att söka för din exportsatsning. Vi kan vägleda dig till det finansieringsstöd som passar bäst för dig och ditt företag.

Lagar och regler:

Vi har kunskap om lagar och regler som är viktiga att ha kunskap om inför en exportsatsning. Hos oss kan du bland annat få svar på frågor kring certifieringskrav och andra exporttekniska områden som du kan behöva känna till innan du ger dig in på en internationell marknad.

Marknad:

Behöver du hjälp med att arbeta fram ett bra beslutsunderlag för din tilltänkta marknad? Vi kan bistå i att ta fram fakta och statistik som hjälper dig att fatta välgrundade beslut inför din utlandssatsning.

Produkt- och tjänsteutveckling:

Behöver du vägledning kring hur du kan effektivisera din produktion eller på andra sätt stärka din konkurrenskraft? Vi vägleder dig kring vilka möjligheter till stöd som finns att tillgå.

Kontakta Regional exportsamverkan

Almi

Business Sweden 

(Obs! Samma kontaktperson i Norrbotten och Västerbotten tills vidare)


Enterprise Europe Network

Exportkreditnämnden

Industriellt utvecklingscentrum - IUC

Norrbottens Handelskammare

extjas34

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp