/web/norrbotten/vi-hjalper-dig-vidare-ut-i-varlden

Vi hjälper dig vidare ut i världen

Här får du som bor i Norrbotten en samlad bild över regionens företagsrådgivning, finansiering och lokala nätverk. Här hittar du aktörer som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd. Vi hjälper dig - från Norrbotten vidare ut i världen.

http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Foretagsstod-och-projektstod/Regionala-foretagsstod/

Viktigt inför sommaren!

Ansökan om regionala företagsstöd som kommit in och registrerats hos Region Norrbotten under maj månad och senare kan inte garanteras beslut förrän tidigast i augusti. Inkommen ansökan som registrerats hos Region Norrbotten räcker för att påbörja investeringen på egen risk innan beslut fattas. Under sommaren kan handläggningstiden för utbetalningar av stöd vara längre än normalt.

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/annan-finansiering/nord/affarsutvecklingscheckar-nord2/

Ansök om affärsutvecklingscheckar

Nu kan du ansöka om affärsutvecklingscheckar för internationalisering, som underlättar din väg ut på världsmarknaden, eller för digitalisering, som hjälper dig att stärka ditt företags konkurrenskraft, t ex genom att ta fram en digital strategi.

https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Ett-dynamiskt-naringsliv/Hit-gick-pengarna/

Hit gick pengarna

Följ vår serie "Hit gick pengarna" där företagare och projektägare berättar om sina utmaningar och satsningar. Senaste berättelsen handlar om Älvsbyns kommuns projekt "Det går lika bra med celler-i", där de bl a testar elbilars kapacitet i kallt klimat.

Förbered din exportresa

Online Steps to Export är ett kostnadsfritt digitalt verktyg som guidar dig igenom vad som är viktigt att tänka på för att startsträckan på din exportresa ska bli kortare.

Hitta rätt hjälp i Norrbotten

Här hittar du organisationer som erbjuder stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag i Norrbotten. Filtrera organisationerna utifrån din situation och dina behov.

 1. Almi Företagspartner Nord AB

  Luleå

  Almi arbetar för att företag ska växa, det gör vi utifrån företagens behov och möjligheter. Vi erbjuder rådgivning och finansiering, både genom lån och riskkapital.

 2. Arctic Business Incubator

  Kiruna, Luleå, Piteå

  ABI hjälper dig att skapa innovativa, lönsamma och livskraftiga internationella startups från norra Sverige (med finansiering, försäljning och bygga team).

 3. Arctic Ventures

  Luleå

  Arctic Ventures är ett affärsängelbolag som investerar direkt i nya innovativa och exportinriktade startups (ålder på bolag 0-5 år) i norra Sverige.

 4. Argentis

  Arjeplog

  Till Argentis kan befintliga eller blivande företag vända sig för att få stöd och hjälp. Även den som funderar på att starta företag kan vända sig till oss.

 5. Business Sweden

  På Business Sweden kan vi hjälpa dig med allt som rör export och internationalisering.

 6. Coompanion Norrbotten

  Luleå

  Coompanion är företagsrådgivaren för värderingsdrivna idébärare. Vi är specialiserade på idéutveckling, finansieringslösningar och juridiska frågor.

 7. Exportkreditnämnden (EKN)

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 8. Energikontor Norr

  Luleå

  Energikontor Norr kan ge dig och ditt företag kostnadsfritt stöd i hållbarhetsfrågor med fokus på energi. Vi utgår helt ifrån era förutsättningar.

 9. Go Business

  Piteå

  Vi är en inkubator, ett slags växthus för nystartade företag som erbjuder coaching, affärsrådgivning i form av externa experter och en kontorsplats i en tillåtande och inspirerande miljö. Hos oss får du hjälp med allt som behövs i starten och för att kunna driva igenom och utveckla din idé. Det kan vara expertis inom marknadsföring, prissättning och hur en bygger ett starkt varumärke.

 10. Haparanda kommun

  Haparanda

  Tillväxtenheten hjälper dig som företagare/etablerare med dina kontakter med kommunen, regionen, länsstyrelsen och tipsar om byggklar mark och lokaler.

 11. Invest in Norrbotten

  Luleå

  Invest in Norrbotten exporterar kunskap och kännedom om Norrbottens affärsmöjligheter och importerar investerare och etablerare till länet.

 12. IUC Norr AB

  Luleå

  Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB (IUC Norr) är ett regionalt utvecklingsbolag som stöttar små och medelstora industriella företag i norra Sverige. Bolaget ingår i ett nationellt nätverk som omfattar 14 IUC-bolag över hela landet.

 13. Kiruna kommun

  Kiruna

  Vi arbetar för att förenkla för dig som företagare i Kiruna kommun genom till exempel företagslotsar som fungerar som en väg in till kommunen.

 14. Kiruna Lappland

  Kiruna

  Kiruna Lappland är en ekonomisk förening som fungerar som en paraplyorganisation för de flesta turismföretagen, samt för många andra företag i Kiruna kommun.

 15. LTU Business AB

  Luleå

  Letar du efter affärskontakter utanför Sverige? Har du frågor kring finansiering? LTU Business kan hjälpa ditt företag att hitta affärspartners utanför Sverige, förstå EU-regler och hitta EU-finansiering. Våra tjänster erbjuds genom Enterprise Europe Network och är kostnadsfria.

 16. Lunova

  Luleå

  Lunova är ett investerings- och riskkapitalbolag som investerar i företag i tidiga stadier. Vårt huvudsyfte är att medverka till att nya livskraftiga affärsidéer och nya arbetstillfällen tillskapas i regionen Norrbotten och norra Västerbotten.

 17. Norrbottens Handelskammare

  Luleå

  Norrbottens Handelskammare erbjuder dig stöd i din export i bl a: legalisering av exportintyg, exportnätverk för exporterande företag, avtalsskrivning, tullhantering etc.

 18. NyföretagarCentrum Nord

  Luleå, Haparanda

  NyföretagarCentrum Nord erbjuder rådgivning till dig som funderar på att starta företag eller nyligen startat eget i Norrbotten. Vår rådgivning är alltid kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.

 19. Pajala Kommun

  Pajala

  Kommunens roll är att hjälpa företag att etablera sig, nystarta och expandera i Pajala kommun.

 20. Piteå kommun

  Piteå

  Näringslivsavdelningen erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service till företag som vill etablera sig och växa.

 21. Region Norrbotten

  Luleå

  Region Norrbotten arbetar bland annat med näringslivsutveckling. Med det menas att skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa och utvecklas för att fler personer ska verka och bo i länet.

 22. RISE

  Luleå

  RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I samverkan med företag, akademi och offentlig sektor stödjer vi alla typer av innovationsprocesser.

 23. Övertorneå kommun

  Övertorneå

  Övertorneå kommun erbjuder service till företag som vill etablera sig och växa.

 1. Almi Företagspartner Nord AB

  Luleå

  Almi arbetar för att företag ska växa, det gör vi utifrån företagens behov och möjligheter. Vi erbjuder rådgivning och finansiering, både genom lån och riskkapital.

 2. Business Sweden

  På Business Sweden kan vi hjälpa dig med allt som rör export och internationalisering.

 3. Exportkreditnämnden (EKN)

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 4. IUC Norr AB

  Luleå

  Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB (IUC Norr) är ett regionalt utvecklingsbolag som stöttar små och medelstora industriella företag i norra Sverige. Bolaget ingår i ett nationellt nätverk som omfattar 14 IUC-bolag över hela landet.

 5. LTU Business AB

  Luleå

  Letar du efter affärskontakter utanför Sverige? Har du frågor kring finansiering? LTU Business kan hjälpa ditt företag att hitta affärspartners utanför Sverige, förstå EU-regler och hitta EU-finansiering. Våra tjänster erbjuds genom Enterprise Europe Network och är kostnadsfria.

 6. Norrbottens Handelskammare

  Luleå

  Norrbottens Handelskammare erbjuder dig stöd i din export i bl a: legalisering av exportintyg, exportnätverk för exporterande företag, avtalsskrivning, tullhantering etc.

 7. Region Norrbotten

  Luleå

  Region Norrbotten arbetar bland annat med näringslivsutveckling. Med det menas att skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa och utvecklas för att fler personer ska verka och bo i länet.

 1. Almi Företagspartner Nord AB

  Luleå

  Almi arbetar för att företag ska växa, det gör vi utifrån företagens behov och möjligheter. Vi erbjuder rådgivning och finansiering, både genom lån och riskkapital.

 2. Arctic Business Incubator

  Kiruna, Luleå, Piteå

  ABI hjälper dig att skapa innovativa, lönsamma och livskraftiga internationella startups från norra Sverige (med finansiering, försäljning och bygga team).

 3. Argentis

  Arjeplog

  Till Argentis kan befintliga eller blivande företag vända sig för att få stöd och hjälp. Även den som funderar på att starta företag kan vända sig till oss.

 4. Business Sweden

  På Business Sweden kan vi hjälpa dig med allt som rör export och internationalisering.

 5. Coompanion Norrbotten

  Luleå

  Coompanion är företagsrådgivaren för värderingsdrivna idébärare. Vi är specialiserade på idéutveckling, finansieringslösningar och juridiska frågor.

 6. Energikontor Norr

  Luleå

  Energikontor Norr kan ge dig och ditt företag kostnadsfritt stöd i hållbarhetsfrågor med fokus på energi. Vi utgår helt ifrån era förutsättningar.

 7. Go Business

  Piteå

  Vi är en inkubator, ett slags växthus för nystartade företag som erbjuder coaching, affärsrådgivning i form av externa experter och en kontorsplats i en tillåtande och inspirerande miljö. Hos oss får du hjälp med allt som behövs i starten och för att kunna driva igenom och utveckla din idé. Det kan vara expertis inom marknadsföring, prissättning och hur en bygger ett starkt varumärke.

 8. Haparanda kommun

  Haparanda

  Tillväxtenheten hjälper dig som företagare/etablerare med dina kontakter med kommunen, regionen, länsstyrelsen och tipsar om byggklar mark och lokaler.

 9. IUC Norr AB

  Luleå

  Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB (IUC Norr) är ett regionalt utvecklingsbolag som stöttar små och medelstora industriella företag i norra Sverige. Bolaget ingår i ett nationellt nätverk som omfattar 14 IUC-bolag över hela landet.

 10. Kiruna kommun

  Kiruna

  Vi arbetar för att förenkla för dig som företagare i Kiruna kommun genom till exempel företagslotsar som fungerar som en väg in till kommunen.

 11. Kiruna Lappland

  Kiruna

  Kiruna Lappland är en ekonomisk förening som fungerar som en paraplyorganisation för de flesta turismföretagen, samt för många andra företag i Kiruna kommun.

 12. LTU Business AB

  Luleå

  Letar du efter affärskontakter utanför Sverige? Har du frågor kring finansiering? LTU Business kan hjälpa ditt företag att hitta affärspartners utanför Sverige, förstå EU-regler och hitta EU-finansiering. Våra tjänster erbjuds genom Enterprise Europe Network och är kostnadsfria.

 13. Norrbottens Handelskammare

  Luleå

  Norrbottens Handelskammare erbjuder dig stöd i din export i bl a: legalisering av exportintyg, exportnätverk för exporterande företag, avtalsskrivning, tullhantering etc.

 14. NyföretagarCentrum Nord

  Luleå, Haparanda

  NyföretagarCentrum Nord erbjuder rådgivning till dig som funderar på att starta företag eller nyligen startat eget i Norrbotten. Vår rådgivning är alltid kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.

 15. Pajala Kommun

  Pajala

  Kommunens roll är att hjälpa företag att etablera sig, nystarta och expandera i Pajala kommun.

 16. Piteå kommun

  Piteå

  Näringslivsavdelningen erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service till företag som vill etablera sig och växa.

 17. Övertorneå kommun

  Övertorneå

  Övertorneå kommun erbjuder service till företag som vill etablera sig och växa.

 1. Almi Företagspartner Nord AB

  Luleå

  Almi arbetar för att företag ska växa, det gör vi utifrån företagens behov och möjligheter. Vi erbjuder rådgivning och finansiering, både genom lån och riskkapital.

 2. Arctic Business Incubator

  Kiruna, Luleå, Piteå

  ABI hjälper dig att skapa innovativa, lönsamma och livskraftiga internationella startups från norra Sverige (med finansiering, försäljning och bygga team).

 3. Business Sweden

  På Business Sweden kan vi hjälpa dig med allt som rör export och internationalisering.

 4. Exportkreditnämnden (EKN)

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 5. Lunova

  Luleå

  Lunova är ett investerings- och riskkapitalbolag som investerar i företag i tidiga stadier. Vårt huvudsyfte är att medverka till att nya livskraftiga affärsidéer och nya arbetstillfällen tillskapas i regionen Norrbotten och norra Västerbotten.

 6. Region Norrbotten

  Luleå

  Region Norrbotten arbetar bland annat med näringslivsutveckling. Med det menas att skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa och utvecklas för att fler personer ska verka och bo i länet.

 1. Argentis

  Arjeplog

  Till Argentis kan befintliga eller blivande företag vända sig för att få stöd och hjälp. Även den som funderar på att starta företag kan vända sig till oss.

 2. RISE

  Luleå

  RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I samverkan med företag, akademi och offentlig sektor stödjer vi alla typer av innovationsprocesser.

 1. Business Sweden

  På Business Sweden kan vi hjälpa dig med allt som rör export och internationalisering.

 2. Lunova

  Luleå

  Lunova är ett investerings- och riskkapitalbolag som investerar i företag i tidiga stadier. Vårt huvudsyfte är att medverka till att nya livskraftiga affärsidéer och nya arbetstillfällen tillskapas i regionen Norrbotten och norra Västerbotten.

 1. Almi Företagspartner Nord AB

  Luleå

  Almi arbetar för att företag ska växa, det gör vi utifrån företagens behov och möjligheter. Vi erbjuder rådgivning och finansiering, både genom lån och riskkapital.

 2. Arctic Business Incubator

  Kiruna, Luleå, Piteå

  ABI hjälper dig att skapa innovativa, lönsamma och livskraftiga internationella startups från norra Sverige (med finansiering, försäljning och bygga team).

 3. Lunova

  Luleå

  Lunova är ett investerings- och riskkapitalbolag som investerar i företag i tidiga stadier. Vårt huvudsyfte är att medverka till att nya livskraftiga affärsidéer och nya arbetstillfällen tillskapas i regionen Norrbotten och norra Västerbotten.

 4. RISE

  Luleå

  RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I samverkan med företag, akademi och offentlig sektor stödjer vi alla typer av innovationsprocesser.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp