NetPort Science Park

Sidan blev senast uppdaterad:

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats där företag blir framgångsrika och visioner förverkligade. Här erbjuds möjlighet till nya affärskontakter och snabb utveckling.

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats där både människor och företag stimuleras och utvecklas. Du kan samverka i affärsnätverk med allt från lokala till internationella aktörer. Och här skapas utveckling av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande aktiviteter.

Samverkan mellan näringsliv, kommunen och högskolan

På NetPort Science Park främjas samverkan mellan näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Karlshamns kommun. Genom fokus på områdena digitala medier, energi och intelligenta transportsystem skapas hållbar lokal och regional tillväxt. I nära samverkan med BTH växer sig företag starka.

Studenter har mentorer och praktikplatser i näringslivet, medan företag kan initiera kommersiellt användbara forskningsprojekt. Nya företag får stöd genom Blekinge Business Incubator och Almi.

NetPort Science Park expanderar

Nu expanderar NetPort Science Park med 700 arbetsplatser för att skapa plats åt fler kunskapsintensiva företag. Utbyggnaden består av en nytänkande miljö som bjuder in till möten, inspiration och kreativitet. En förstärkt forskarmiljö med koppling till NetPorts fokusområden i samarbete med BTH ingår i konceptet.
Delar av byggnaden är öppen för allmänheten och här ingår inslag som bio, konserthall och utställningar som speglar verksamheterna i parken.

Kontakta oss