Strängnäs kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen” ur Strängnäs kommuns vision

Enheten för strategisk samhällsutveckling; Företagsservice

I Strängnäs kommun finns cirka 3 300 företag registrerade med omfattande branschbredd. Bland annat kvalificerad tillverkning inom stål, läkemedel och avancerade mätinstrument till livsmedels- och jordbruksföretag.

Vi arbetar långsiktigt för att hålla en hög kvalité på vår myndighetsutövning där det är snabbt, smidigt och enkelt för företagare att träffa tjänstepersoner från våra olika myndighetsområden vid olika utvecklingsskeden.

Träffa bygg, miljö-hälsoskydd, livsmedel, markupplåtelse, räddningstjänst och serveringstillstånd. Samlad myndighetsutövning genom vägledningsmöten; Dukat Bord, så att det blir lätt att göra rätt och svårt att göra fel!

Viktigt för oss är också att arbeta för nya etableringar genom ett proaktivt arbete och i samverkan med andra aktörer.

Möten, nätverk och dialog med företagare, organisationer och kommunen där vi tillsammans jobbar för samarbeten och utveckling där alla behövs.

Vi arbetar för att öka nyföretagandet och nyetableringar där vi stödjer till exempel Nyföretagarcentrum med deras stöd och rådgivning till nyföretagare/företagare, UF och entreprenörskap för unga.

Kontakta Företagsservice på 0152-291 60 så hjälper vi dig att komma rätt!

 

 

 

Kontakta oss