Luleå Science Park

Sidan blev senast uppdaterad:

Luleå Science Park – en mötesplats mellan teknik, människor, kunskap och kreativitet.

Huset där Luleå Science Park håller till.Luleå Science Park – en mötesplats mellan teknik, människor, kunskap och kreativitet med nära anknytning till Luleå tekniska universitet, LTU Business, Arctic Business och Go Business.

Blandningen av företag i Luleå Science Park speglar idén om en mötesplats där teknik, människor, kunskap och kreativitet möts. Med kopplingen till Luleå tekniska universitet som en av grundpelarna har vi en tydlig teknik- och IT-profil som bas, men det är den kreativa blandningen som gör att nya idéer uppstår och företagsidéer växer.

De ungefär 1 400 människor som samlas på platsen har sin expertis inom teknik och IT liksom inom media, bygg- och systemleveranser, teknisk provning och analys, företags- och konsulttjänster, innovationsledning, gruvnäring, logistik och mycket därtill. Företag flyttar in och ut ur lokalerna allt eftersom deras utveckling förändras.