FAQ för företagare i Jämtland Härjedalen

Sidan blev senast uppdaterad:

Här har vi samlat frågor och svar för företagare. Vi uppdaterar löpande med ny information.

Samlad information riktad till företagare 


Var hittar jag samlad information om vad som gäller just nu?  Vilka stöd finns för mig som företagare?

Svar: Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.

Till samlad information på verksamt.se

Hur kan jag som företagare i Jämtland Härjedalen få hjälp under rådande coronatider

Svar: Region Jämtland Härjedalen har en Näringslivssupport för att stötta företagare i länet med anledning av corona/covid-19. Syftet är att anordna en samlingspunkt för företagare för att mildra effekten av det rådande läget. Näringslivssupporten kan du komma i kontakt med vardagar kl. 8 – 17 via telefon: 073–508 94 13 eller e-post: naringslivssupport@regionjh.se

Vilken typ av frågor kan jag få hjälp med i Näringslivssupporten?

Svar: I supporten finns ett flertal engagerade konsulter med olika specialistkompetenser inom följande områden: försäkring, HR, ekonomi - redovisning och bokföring, affärsjuridik – obestånd och konkurs, krishantering och ledning. Läs mer om varje kompetensområde.

Kortidspermittering och uppsägning 


Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om reglerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbete

Sänkt hyreskostnad 


Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. 

Läsa mer om tillfällig rabatt på Regeringskansliets webbplats
Läs mer om tillfällig rabatt för hyreskostnader på Länsstyrelsen webbplats

Sänkt arbetsgivaravgift


Vad gäller vid tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter?

Svar: Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften.

Läs mer om förslaget på Regeringskansliets webbplats 

Skatter och deklaration 


Finns det möjlighet för mig som företagare att skjuta upp betalning av skatter och andra avgifter?

Svar: Skatteverket har samlat information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset. Här finns också information om vad som gäller om du har problem med att hinna deklarera eller lämna andra uppgifter i rätt tid. 

Till samlad information på Skatteverkets webbplats

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp