Företagsstöd för omställning för att möta coronakrisens effekter

Det finns nu ett företagsstöd för att möta coronakrisens effekter. Att långsiktigt och hållbart stärka företags konkurrenskraft och omställning till nya marknadsförutsättningar för att möta coronakrisens effekter. Läs mer i länken.

Nationella stöd och åtgärder till följd av coronaviruset

Här hittar du samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset, som är viktig för dig som företagare att känna till. (Science Photo Library/TT Nyhetsbyrån).

Läs mer om aktuella företagsstöd

Regionala erbjudanden om företagsstöd i coronakrisen

Här hittar du information om regionala företagsstöd med anledning av coronakrisen. Ta kontakt med våra handläggare vid frågor. Ansök om stöd via www.minansokan.se

Vi förenklar din exportsatsning

Genom Regional exportsamverkan får du en väg in för snabb kontakt med rätt personer och rådgivning då du vill börja göra affärer med andra länder.

Se filmen om Ventana Hackås

"Ha koll på affärskulturen på din tänkta marknad"

FILM: Ventana Hackås levererar precisionsgjutna aluminiumdelar till sina kunder vilka numera finns på flera marknader. Utlandssatsningen startade med en tidningsartikel vilken ledde till att affärerna snabbt tog fart i Norge. Exportresan underlättades av rådgivning från bland annat Almi och Business Sweden.

Hitta rätt utifrån dina behov

Här hittar du aktörer som erbjuder stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag i Jämtland-Härjedalen. Filtrera aktörerna utifrån din situation och dina behov.

 1. Almi Företagspartner Mitt

  Östersund

  Vi investerar i framtida tillväxt! För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med tillväxt och företagande.

 2. Arbetsförmedlingen Jämtland-Härjedalen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 3. Bergs kommun

  Svenstavik

  Näringslivsavdelningen hjälper nya och befintliga företag med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter. Vill du etablera ditt företag i Bergs kommun så kontakta oss.

 4. Bräcke kommun

  Bräcke

  Tillväxtavdelningen underlättar för dig som företagare eller blivande företagare i dina kontakter med kommunen och med andra myndigheter.

 5. Business Region MidSweden

  Östersund

  Business Region MidSweden arbetar för att få fler företag att välja Jämtland Härjedalen som en plats att bedriva verksamhet från. Uppdraget består i att främja investeringar, nyetableringar, marknadsföra och utveckla Jämtland som etableringsort för nya företag och verksamheter.

 6. Business Sweden

  Östersund

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 7. Connect

  Östersund

  Nätverk och företagsrådgivning. Nätverk av investerare.

 8. Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län

  Östersund

  Ni som vill ta er idé vidare och starta förening/företag tillsammans, välkomna att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. 

 9. Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen

  Östersund

  Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen arbetar för att människor, organisationer och hela Jämtlands Härjedalen ska utvecklas med hjälp av design. Genom exempelvis seminarier, utställningar, rådgivning och olika utvecklingsprojekt vill vi synliggöra och utveckla designområdet här i regionen.

 10. Exportkreditnämnden (EKN)

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 11. Eldrimner

  Ås

  Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk. Eldrimner ger kunskap, stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget.

 12. Energikontoret

  Östersund

  Energikontoret är en del av Region Jämtland Härjedalen.

 13. Enterprise Europe Network

  Östersund

  Vi på Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag vid export eller internationalisering och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik-, eller forskningskontakter i Europa och världen. 3000 medarbetare på 600 kontor, redo att stötta dig!

 14. Företagarna Jämtland Härjedalen

  Östersund

  Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagsklimatet och göra det enklare att driva, utveckla och äga företag.

 15. Grönt Center i Ås

  Ås

  Grönt Center i Ås är ett kluster, både på en geografisk plats men också ett platsoberoende nätverk för företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygd.

 16. Handelskammaren Mittsverige

  Östersund

  Handelskammaren Mittsverige är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Vi är med och driver opinionsbildningen och är näringslivets röst gentemot politiker, myndigheter och offentlig sektor i Jämtlands och Västernorrlands län.

 17. Hushållningssällskapet Jämtland

  Åre

  När du vill utveckla dig själv, din produktion eller dina affärer finns Hushållningssällskapet för dig.

 18. Härjedalens Kommun

  Sveg

  Är du eller vill du bli företagare? Härjedalens Kommun, Näringslivsavdelningens har till huvuduppgift är att verka för ett bra företagsklimat i kommunen genom att stödja befintliga och nya företag till tillväxt och utveckling.

 19. Interreg Sverige-Norge

  Östersund

  Interreg Sverige-Norge-programmet ger stöd till projekt där jämtar samarbetar med trönder och västernorrlänningar.

 20. Jämtland Härjedalen Turism

  Östersund

  JHT är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, offentlig sektor, intresseorganisationer med fler.

 21. Krokoms kommun

  Krokom

  Vi arbetar för att Krokoms kommun ska vara attraktiv att leva och verka i. Ett viktigt uppdrag är att förbättra den kommunala servicen gentemot företagen.

 22. Lantbrukarnas Riksförbund Jämtland

  Ås

  LRF Jämtland är en intresse- och företagarorganisation inom de gröna näringarna.

 23. Miun Innovation, Mittuniversitetet

  Östersund/Sundsvall

  Är du student eller forskare? Utveckla din idé med oss på Miun Innovation! Boka ett möte med en innovationsrådgivare.

 24. Norrlandsfonden

  Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.

 25. NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

  Östersund

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 26. Peak Region

  Östersund

  Vi arbetar för hållbar tillväxt i Jämtlands län genom att stötta entreprenörsdriven innovation.

 27. Ragunda kommun

  Hammarstrand

  Oavsett vilken bransch du som företagare är verksam i så har du alltid en anledning att ta kontakt med kommunen. Personal på näringslivs- och utvecklingsenheten finns för att underlätta för dig som företagare. Vi är näringslivets primära forum i alla kontakter med kommunen och ansvarar för samordning med övriga kommunala förvaltningar.

 28. Region Jämtland Härjedalen

  Östersund

  Regionala utvecklingsförvaltningen är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. Inom område näringsliv hanteras medel till olika slags företagsstöd samt medfinansiering av projektmedel. Stödsökande skall ha sin verksamhet förlagd till regionen.

 29. Strömsunds kommun

  Strömsund

  Näringsliv och utveckling arbetar för ett starkare näringsliv i Strömsunds kommun. Vi erbjuder service, lotsning och mötesplatser för dig som företagare eller utvecklingsgrupp.

 30. Svenskt Näringsliv

  Östersund

  Svenskt Näringsliv är en bransch- och arbetsgivarorganisation som jobbar för att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan.

 31. Torsta

  Ås

  Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Vi erbjuder utbildningar, utveckling och rådgivning inom skog, lantbruk, djur, vatten och landsbygd.

 32. Ung Företagsamhet Jämtland

  Östersund

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Vi utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

 33. Vindpenningen

  Hammerdal

  Vindpenningen är en tillväxtkassa som vill stimulera entreprenörer i byarna runt Hammerdal samt i de byar i Krokoms och Östersunds kommuner som angränsar till Hammerdalsområdet.

 34. Åre kommun

  Järpen

  Åre kommun erbjuder dig som företagare en unik företagsmiljö som präglas av framåtanda, kreativitet och dynamik. Här finns det goda möjligheter för dig att förverkliga just din affärsidé. Åre kommun står alltid till din tjänst.

 35. Östersunds kommun - Näringslivskontoret

  Östersund

  Näringslivskontoret lotsar dig rätt när du vill starta eller utveckla ditt företag. Vi erbjuder rådgivning och lotsning i alla typer av frågor och våra tjänster är avgiftsfria. Vi vänder oss till företagare i samtliga faser och branscher.

 1. Almi Företagspartner Mitt

  Östersund

  Vi investerar i framtida tillväxt! För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med tillväxt och företagande.

 2. Business Sweden

  Östersund

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 3. Exportkreditnämnden (EKN)

  Stockholm

  Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering?

 4. Enterprise Europe Network

  Östersund

  Vi på Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag vid export eller internationalisering och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik-, eller forskningskontakter i Europa och världen. 3000 medarbetare på 600 kontor, redo att stötta dig!

 5. Handelskammaren Mittsverige

  Östersund

  Handelskammaren Mittsverige är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Vi är med och driver opinionsbildningen och är näringslivets röst gentemot politiker, myndigheter och offentlig sektor i Jämtlands och Västernorrlands län.

 6. Region Jämtland Härjedalen

  Östersund

  Regionala utvecklingsförvaltningen är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. Inom område näringsliv hanteras medel till olika slags företagsstöd samt medfinansiering av projektmedel. Stödsökande skall ha sin verksamhet förlagd till regionen.

 1. Almi Företagspartner Mitt

  Östersund

  Vi investerar i framtida tillväxt! För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med tillväxt och företagande.

 2. Bräcke kommun

  Bräcke

  Tillväxtavdelningen underlättar för dig som företagare eller blivande företagare i dina kontakter med kommunen och med andra myndigheter.

 3. Business Sweden

  Östersund

  Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

 4. Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län

  Östersund

  Ni som vill ta er idé vidare och starta förening/företag tillsammans, välkomna att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. 

 5. Eldrimner

  Ås

  Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk. Eldrimner ger kunskap, stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget.

 6. Energikontoret

  Östersund

  Energikontoret är en del av Region Jämtland Härjedalen.

 7. Enterprise Europe Network

  Östersund

  Vi på Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag vid export eller internationalisering och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik-, eller forskningskontakter i Europa och världen. 3000 medarbetare på 600 kontor, redo att stötta dig!

 8. Företagarna Jämtland Härjedalen

  Östersund

  Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagsklimatet och göra det enklare att driva, utveckla och äga företag.

 9. Hushållningssällskapet Jämtland

  Åre

  När du vill utveckla dig själv, din produktion eller dina affärer finns Hushållningssällskapet för dig.

 10. Interreg Sverige-Norge

  Östersund

  Interreg Sverige-Norge-programmet ger stöd till projekt där jämtar samarbetar med trönder och västernorrlänningar.

 11. Krokoms kommun

  Krokom

  Vi arbetar för att Krokoms kommun ska vara attraktiv att leva och verka i. Ett viktigt uppdrag är att förbättra den kommunala servicen gentemot företagen.

 12. Lantbrukarnas Riksförbund Jämtland

  Ås

  LRF Jämtland är en intresse- och företagarorganisation inom de gröna näringarna.

 13. Miun Innovation, Mittuniversitetet

  Östersund/Sundsvall

  Är du student eller forskare? Utveckla din idé med oss på Miun Innovation! Boka ett möte med en innovationsrådgivare.

 14. NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

  Östersund

  Hos NyföretagarCentrum får du kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare vid start av eget företag.

 15. Torsta

  Ås

  Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Vi erbjuder utbildningar, utveckling och rådgivning inom skog, lantbruk, djur, vatten och landsbygd.

 16. Ung Företagsamhet Jämtland

  Östersund

  Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Vi utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

 17. Östersunds kommun - Näringslivskontoret

  Östersund

  Näringslivskontoret lotsar dig rätt när du vill starta eller utveckla ditt företag. Vi erbjuder rådgivning och lotsning i alla typer av frågor och våra tjänster är avgiftsfria. Vi vänder oss till företagare i samtliga faser och branscher.

 1. Bräcke kommun

  Bräcke

  Tillväxtavdelningen underlättar för dig som företagare eller blivande företagare i dina kontakter med kommunen och med andra myndigheter.

 2. Eldrimner

  Ås

  Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk. Eldrimner ger kunskap, stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget.

 3. Enterprise Europe Network

  Östersund

  Vi på Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag vid export eller internationalisering och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik-, eller forskningskontakter i Europa och världen. 3000 medarbetare på 600 kontor, redo att stötta dig!

 4. Härjedalens Kommun

  Sveg

  Är du eller vill du bli företagare? Härjedalens Kommun, Näringslivsavdelningens har till huvuduppgift är att verka för ett bra företagsklimat i kommunen genom att stödja befintliga och nya företag till tillväxt och utveckling.

 5. Torsta

  Ås

  Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Vi erbjuder utbildningar, utveckling och rådgivning inom skog, lantbruk, djur, vatten och landsbygd.

 1. Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen

  Östersund

  Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen arbetar för att människor, organisationer och hela Jämtlands Härjedalen ska utvecklas med hjälp av design. Genom exempelvis seminarier, utställningar, rådgivning och olika utvecklingsprojekt vill vi synliggöra och utveckla designområdet här i regionen.

 2. Jämtland Härjedalen Turism

  Östersund

  JHT är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, offentlig sektor, intresseorganisationer med fler.

 3. Lantbrukarnas Riksförbund Jämtland

  Ås

  LRF Jämtland är en intresse- och företagarorganisation inom de gröna näringarna.

 4. Peak Region

  Östersund

  Vi arbetar för hållbar tillväxt i Jämtlands län genom att stötta entreprenörsdriven innovation.

 5. Svenskt Näringsliv

  Östersund

  Svenskt Näringsliv är en bransch- och arbetsgivarorganisation som jobbar för att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan.

 6. Torsta

  Ås

  Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Vi erbjuder utbildningar, utveckling och rådgivning inom skog, lantbruk, djur, vatten och landsbygd.

 1. Almi Företagspartner Mitt

  Östersund

  Vi investerar i framtida tillväxt! För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med tillväxt och företagande.

 2. Bräcke kommun

  Bräcke

  Tillväxtavdelningen underlättar för dig som företagare eller blivande företagare i dina kontakter med kommunen och med andra myndigheter.

 3. Connect

  Östersund

  Nätverk och företagsrådgivning. Nätverk av investerare.

 4. Norrlandsfonden

  Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.

 5. Peak Region

  Östersund

  Vi arbetar för hållbar tillväxt i Jämtlands län genom att stötta entreprenörsdriven innovation.

 6. Vindpenningen

  Hammerdal

  Vindpenningen är en tillväxtkassa som vill stimulera entreprenörer i byarna runt Hammerdal samt i de byar i Krokoms och Östersunds kommuner som angränsar till Hammerdalsområdet.

 1. Arbetsförmedlingen Jämtland-Härjedalen

  Vill du starta eget? Eller söker du nya medarbetare? Arbetsförmedlingen hjälper dig som vill starta eget eller rekrytera personal.

 2. Bergs kommun

  Svenstavik

  Näringslivsavdelningen hjälper nya och befintliga företag med kontakter till olika handläggare och tillstånd samt lokal och stödmöjligheter. Vill du etablera ditt företag i Bergs kommun så kontakta oss.

 3. Bräcke kommun

  Bräcke

  Tillväxtavdelningen underlättar för dig som företagare eller blivande företagare i dina kontakter med kommunen och med andra myndigheter.

 4. Business Region MidSweden

  Östersund

  Business Region MidSweden arbetar för att få fler företag att välja Jämtland Härjedalen som en plats att bedriva verksamhet från. Uppdraget består i att främja investeringar, nyetableringar, marknadsföra och utveckla Jämtland som etableringsort för nya företag och verksamheter.

 5. Enterprise Europe Network

  Östersund

  Vi på Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag vid export eller internationalisering och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik-, eller forskningskontakter i Europa och världen. 3000 medarbetare på 600 kontor, redo att stötta dig!

 6. Handelskammaren Mittsverige

  Östersund

  Handelskammaren Mittsverige är en av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Vi är med och driver opinionsbildningen och är näringslivets röst gentemot politiker, myndigheter och offentlig sektor i Jämtlands och Västernorrlands län.

 7. Härjedalens Kommun

  Sveg

  Är du eller vill du bli företagare? Härjedalens Kommun, Näringslivsavdelningens har till huvuduppgift är att verka för ett bra företagsklimat i kommunen genom att stödja befintliga och nya företag till tillväxt och utveckling.

 8. Interreg Sverige-Norge

  Östersund

  Interreg Sverige-Norge-programmet ger stöd till projekt där jämtar samarbetar med trönder och västernorrlänningar.

 9. Krokoms kommun

  Krokom

  Vi arbetar för att Krokoms kommun ska vara attraktiv att leva och verka i. Ett viktigt uppdrag är att förbättra den kommunala servicen gentemot företagen.

 10. Ragunda kommun

  Hammarstrand

  Oavsett vilken bransch du som företagare är verksam i så har du alltid en anledning att ta kontakt med kommunen. Personal på näringslivs- och utvecklingsenheten finns för att underlätta för dig som företagare. Vi är näringslivets primära forum i alla kontakter med kommunen och ansvarar för samordning med övriga kommunala förvaltningar.

 11. Strömsunds kommun

  Strömsund

  Näringsliv och utveckling arbetar för ett starkare näringsliv i Strömsunds kommun. Vi erbjuder service, lotsning och mötesplatser för dig som företagare eller utvecklingsgrupp.

 12. Åre kommun

  Järpen

  Åre kommun erbjuder dig som företagare en unik företagsmiljö som präglas av framåtanda, kreativitet och dynamik. Här finns det goda möjligheter för dig att förverkliga just din affärsidé. Åre kommun står alltid till din tjänst.

 13. Östersunds kommun - Näringslivskontoret

  Östersund

  Näringslivskontoret lotsar dig rätt när du vill starta eller utveckla ditt företag. Vi erbjuder rådgivning och lotsning i alla typer av frågor och våra tjänster är avgiftsfria. Vi vänder oss till företagare i samtliga faser och branscher.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp