IUC Norr AB

Sidan blev senast uppdaterad:

Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB (IUC Norr) är ett regionalt utvecklingsbolag som stöttar små och medelstora industriella företag i norra Sverige. Bolaget ingår i ett nationellt nätverk som omfattar 14 IUC-bolag över hela landet.

IUC Norr arbetar med att skapa tillväxt i produktägande, entreprenörsledda småföretag och basindustrinära företag. Vi förflyttar företag och individer genom att tillföra affärsdrivande insatser till industriella SMF i regionen, vilket skapar ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Satsningarna genomförs mestadels inom ramen för projekt i samarbete med industrin, offentliga parter och akademin. Den arbetsmetodik som IUC Norr tillämpar bygger på behovsinventering samt att skapa insikt om tillväxtmöjligheter hos företagen. Utifrån en analys av företagets ambitioner utformas en handlingsplan som möter uppsatta mål.
 
IUC Norr har genomfört projektsatsningar som stöttar företagens export och expansionsplaner. Resultaten har varit mycket framgångsrika och uppmärksammats nationellt. Under 2014-2018 har IUC Norr i samarbete med Business Sweden genomfört projekt Pegin XL, en omfattande satsning där 16 SMF i Norrbotten har deltagit. Projektet har resulterat i en arbetsmodell/process som kan stötta industriella tillväxtföretag i regionen att expandera på större marknader.

Kontakta oss