Invest in Norrbotten

Sidan blev senast uppdaterad:

Invest in Norrbotten exporterar kunskap och kännedom om Norrbottens affärsmöjligheter och importerar investerare och etablerare till länet.

Invest in Norrbottens uppdrag är att spela en aktiv roll som investeringsfrämjare med målet att attrahera internationella investeringar och etableringar till Norrbotten. Det gör vi genom att marknadsföra Norrbottens starka affärsmöjligheter på den utländska marknaden via vårt internationella nätverk samt genom att bidra till att öka förståelsen på vår hemmamarknad när det gäller en investerares perspektiv i den globala konkurrensen.

Företag från Norrbotten som vill växa genom internationella partnerskap har genom oss möjlighet att få stöd och hjälp med att paketera deras affärserbjudande till en investerare i ett attraktivt investeringsprospekt. Genom vårt breda internationella nätverk och företagens egna nätverk kan vi därefter göra inriktade insatser på utvalda internationella marknader med syfte att hitta en potentiell investerare. Internationellt kapital till våra norrbottniska företag möjliggör inte bara snabbt växande företag genom kapitalanskaffning, utan också en möjlighet att stärka det smarta kapitalet i form av exempelvis stärka marknadskanaler för framtida fler och bättre affärer. För Norrbotten innebär det ökad tillväxt genom fler arbetstillfällen.

Bolaget, Invest in Norrbotten, startade 2012 och ägs av Region Norrbotten och Norrbottens 14 kommuner. Invest in Norrbotten är en regional partner till Business Sweden.

Kontakta oss