Handelskammaren Mälardalen

Sidan blev senast uppdaterad:

En naturlig partner till näringslivet i vår framtidsregion East Sweden genom tjänster, inspiration och kunskap för en problemfri export.

Vi hjälper dig med de handelsdokument som är nödvändiga vid export och import. Vi erbjuder även tjänster och mötesplatser där du som företagare kan skapa nätverk och få kunskap att öka dina affärsmöjligheter.

Som medlemsföretag kan du påverka utvecklingen och få inflytande i olika frågor via oss. Våra fokusfrågor är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella affärer där vi är en viktig påtryckare i regionalpolitiska frågor.

Vi vänder oss både till små och stora företag och verkar såväl lokalt som internationellt. Vi är en oberoende privat näringslivsorganisation som ingår i ett nätverk av mer än 12 000 handelskammare över hela världen. Handelskammaren Mälardalen finns i Västmanlands, Sörmlands och Örebro län.

Kontakta oss