Nu kan du få experthjälp att ta dig in på den Kinesiska marknaden!

Sidan blev senast uppdaterad:

Smålands Shanghaikontor kan nu hjälpa företag i hela Sverige tack vare Tillväxtverket. Under åtta år har Shanghaikontoret hjälpt företag att hitta potentiella kunder i Kina, underlätta kommunikationen, ge stöd i import- och exportrelaterade frågor, och juridisk hjälp för att nämna några områden. Det har hittills varit en fantastisk möjlighet för småländska företag, och nu blir det en möjlighet även för dig.

Yanni Shizhou, som arbetar som rådgivare på ALMI Kronoberg, är specialiserad på Kina berättar mer om möjligheten.

 

Vilken typ av företag kan numera få ta del av Smålands Shanghaikontors tjänster?

I princip alla små och medelstora företag som är intresserade av den kinesiska marknaden. Det kan vara företag som vill göra affärer med Kina - import, export eller egen etablering på den kinesiska marknaden. Det kan också vara företag som söker kinesiska partnerskap, som investering eller gemensam affärsutveckling, på hemmamarknaden såväl som på den kinesiska marknaden.

 

Vad kan ni göra för svenska företag som vill etablera sig på den kinesiska marknaden?

Vår styrka är vår expertis om den kinesiska marknaden i kombination med vår fysiska närvaro i Kina. Vi erbjuder personliga och skräddarsydda lösningar som alltid utgår från företagets verklighet och intressen. Därför är kommunikation med klienten extremt viktig för oss. Givet en bra kommunikation med företaget kan vi vara behjälpliga inom bland annat: 
  • Grundläggande marknadsundersökning
  • Sökande av partnerskap - kunder, leverantörer och investerare etc. 
  • Planering av affärsbesök
  • Etableringsprocess 
  • Personalfrågor
  • Bakgrundsundersökning på partners i Kina
  • Coaching i kommunikationsstrategi
  • Konfliktlösning
  • Juridiska tjänster
 

Hur ser ett typiskt case ut för er?

Vi arbetar både med enskilda företag och med utvalda branscher.
 

Ett enskilt företag har i de flesta fall ett eller flera konkreta erbjudanden – maskiner, godis, leksaker… för att nämna några exempel. De söker oftast försäljningskanaler i Kina. Utifrån vår produkt- och marknadsanalys tillsammans med företaget bestämmer vi vilka approacher man i första hand bör pröva. Det kan handla om att hitta en eller ett antal slutkunder eller distributörer, beroende på företagets behov och önskemål. Det kan i många fall också handla om en marknadsintroduktionsfas där företaget tar hjälp av en tredje part som vi bedömer mer sakkunniga, och därmed mer lämpliga för att ta över från oss. 

 

För att främja affärsmöjligheter för en hel bransch arbetar vi nätverksorienterat. Ett bra exempel är träindustrin. På hemmaplan arbetar vi mycket nära Södra Sveriges Trävaruexportförening, vars medlemsföretag representerar mer eller mindre hela sågverksindustrin i Småland. I Kina samarbetar vi med Shanghai Timber Trade Association, vars medlemsföretag representerar 15% av hela Kinas import av sågat trä (softwood). Med god förankring och bearbetning på båda sidor försöker vi arrangera aktiviteter som gör att säljarna och köparna möts och gör affärer med varandra. 

 

Hur kommer man i kontakt med er om man vill veta mer?

 
Följ oss på Facebook-sida https://sv-se.facebook.com/smalandshanghai/
 

Kontaktuppgifter:

Yanni Shizhou
Rådgivare/ Business Advisor
Småland China Support
 
Tel dir: +46 (0)470-707 401
Mobil: +46 (0)761-08 01 87
 
Almi Företagspartner Kronoberg AB 
Enterprise Europe Network (EEN)
Kungsgatan 10
352 33 VÄXJÖ
 
Wang Zhi
Kontorschef / Chief Representative / 首席代表
Smålands Shanghaikontor / Småland China Support Office / 瑞典斯莫兰地区驻华办事处
 
Tel (Sweden) / 瑞典手机: +46 (0)70-2541003
Tel (China) / 中国电话: +86 (0)21-52280293
Mobile (China) / 中国手机: +86 13472410475
 
c/o Swedish Trade & Investment Council Shanghai / 瑞典贸易投资委员会(上海)
12F, Sail Tower, 266 Hankou Rd. / 上海市黄浦区汉口路266号(近河南路)申大厦12楼
200001 Shanghai, China

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp