Exportprogrammet rustar dig för en internationell marknad

Sidan blev senast uppdaterad:

Exportprogrammet erbjuder expertis, individuell coachning och ett värdefullt nätverk för små och medelstora företag som vill börja exportera/exportera mer.

 

Exportprogrammet erbjuder ett årslångt program med föreläsningar och individuell handledning av experter, ett spännande nätverk från olika branscher, och möjligheten att göra en studieresa för att pröva dina nya kunskaper i skarpt läge. Väst- & Sydsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Halland, och Region Halland jobbar tillsammans för att ge dig de bästa förutsättningarna.

Vi anordnar tre informationsträffar där du kan ställa frågor och höra mer om programmet.
20 november i Halmstad
25 november i Kungsbacka
28 januari i Varberg

Läs mer och boka din plats på någon av träffarna.

För små och medelstora företag

Exportprogrammet är utformat för små och medelstora, halländska företag med intresse och ambition att exportera. Du har troligen redan kommit igång med någon eller några marknader men behöver nu ta nästa steg i din internationalisering. Vi gör ett noggrant urval för att försäkra oss om att alla deltagare har möjlighet att få riktig nytta av programmet.

Är världen din förstamarknad?

Idag är det naturligt för många nya företagare att gå direkt på export utan att först etablera sig på den svenska marknaden. Dessa företag brukar kallas ”born global”. Våra deltagare är på flera olika stadier av internationaliseringsresan; vissa står på tröskeln till sin första exportmarknad, andra vill utöka sin export med fler marknader eller kanske förbättra lönsamheten efter några år av olönsam export. 

Detta får du i Exportprogrammet 

Efter en noggrann urvalsprocess inleder vi programmet i mars 2020. Då går vi igenom programmodulerna tillsammans och sätter agenda och datum. Programmet löper sedan under cirka ett år.

De fyra eller fem olika modulerna kommer alla ge ny och användbar kunskap inom internationalisering:

1. Gemensam problemlösning 
Vilka utmaningar kommer med internationalisering? Hur kan man ta sig an och lösa dem på bästa sätt? Detta kommer du att diskutera tillsammans med ditt nya nätverk under ledning av en professionell processledare som ger stöd, råd och tips. 

5 halvdagar

2. Internationell affärsjuridik och affärskultur
Vilken kunskap blir särskilt nödvändig för att lyckas internationellt? Den här utbildningsmodulen anpassas efter gruppens önskemål och kan bland annat innefatta affärskultur, affärsjuridik och andra områden inom internationell expansion. 

3 halvdagar

3. Individuell avstämning och coachning
Hur ser planen ut? I detta steg får du individuell support för att utforma eller utveckla din handlingsplan för företagets fortsatta internationalisering. Detta sker genom tre individuella möten med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning.

3 x 1,5 timme

4. Insikter och inspiration
Gästföreläsare bjuds in för att dela med sig av kunskap och erfarenheter i ett relevant ämne som sedan diskuteras i smågrupper.

2 tillfällen

5. Marknadsaktivitet utomlands – extra tillägg
Detta är en påbyggnadsmodul för dig som nu vill ta steget ut på en ny marknad direkt. Vi reser till en möjlig exportmarknad för att ge deltagarna hjälp att etablera sig på plats. Under resan finns möjlighet till fördjupad kunskap om den utvalda marknaden samt möten med relevanta kunder och partners. Antalet deltagare i modul 5 är begränsat till 10, och endast företag som har genomfört Exportprogrammets moduler 1–4 kan ansöka. 

Deltagaravgift

Exportprogrammet delfinansieras av Region Halland och projektets samarbetspartners. Värdet av modul 1–4 uppskattas till 150.000 SEK, men avgiften exkl. moms blir 8.900 SEK för företag med upp till 20 anställda och 14.900 SEK för företag med fler än 20 anställda. Modul 5 (marknadsaktiviteten) kostar 20.000 SEK, ex. moms samt rese- och boendekostnader.

Läs om Exportprogrammet hos Västsvenska Handelskammaren.

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp