Regionalt stöd till dig i Gävleborg

Sidan blev senast uppdaterad:

Den pågående pandemin ger ekonomiska effekter för såväl individer som företag. På nationell, regional och kommunal nivå förbereds och fattas beslut för att minska de negativa effekterna för näringsliv och arbetsmarknad på kort och lång sikt. Här kan du som företagare hitta information om insatser och åtgärder i Gävleborg. Sidan uppdateras löpande med ny information.

For information in English, click here

Stöd från Region Gävleborg 

Vad gör Region Gävleborg - till dig som är företagare

Företagsstöd Region Gävleborg

Vi ställer OM!

Region Gävleborg har tilldelats medel för insatser riktade till små och medelstora företag i länet för att stötta företagen i rådande kris och lindra de negativa effekterna av coronapandemin. Region Gävleborg ska tillsammans med samverkanspartners & samarbetspartners i det företags - och innovationsfrämjandesystemet kraftsamla för att erbjuda stöd och möjligheter till företagen utifrån deras unika förutsättningar.

För mer information!

Stöd från kommuner i Gävleborg

Gävleborgs kommuner uppdaterar löpande sina sidor med information gällande stöd och åtgärder för företagare och näringslivet med anledning av Covid -19.

Förstärkt företagsrådgivning

Flera av Gävleborgs kommuner stärker sina företagslotsar och företagsservice. För mer information om stödet i respektive kommun se deras hemsidor

Nu erbjuds du som driver företag i Ovanåkers kommun och är drabbad av coronaviruset att ta del av förstärkt företagsrådgivning i form av gratis konsultstöd. Kommunen har tecknat avtal med tre redovisningsbyråer: Revision4U, Ekonomimästaren, Edsbyn Redovisning, som kan vara er företagare behjälpliga.

Mer information här

Företagarjouren drivs av Hudiksvalls Näringslivsbolag och är ett samarbete mellan flera företagsfrämjande aktörer för att hjälpa dig som företagare på bästa sätt. Tanken med jouren är att den ska fungera som ”en väg in”, dit du som företagare hör av dig för att få hjälp med de utmaningar som du står inför.

Mer information här

Gävle kommun öppnar företagsakut tillsammans med Nyföretagarcentrum Gästrikland. Från och med onsdag 15 april kan företagare med verksamhet i Gävle kommun få upp till tre timmars konfidentiell och kostnadsfri rådgivning.

Mer information här

Ockelbo kommuns näringslivsenhet förstärker företagsrådgivningen och erbjuder dig som företagare ett bollplank i kristider

Mer information här

Sandviken förstärker företagslotsfunktion där de hjälper företag med frågor inom kommunens ärendehantering samt frågor som ligger utanför kommunens ärenden så som rådgivning, kompetensförsörjning och finansiering utökas ytterligare för att höja service och stöttning till de lokala företag

Mer information här

Regeringens sida för företagare med anledning av Covid - 19

Klicka här!

Stöd och åtgärder från företagsfrämjare

 

Har du frågor om stöd och åtgärder i Gävleborg?
verksamt@regiongavleborg.se 

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp