Hitta finansiering till ditt företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Här hittar du olika möjligheter till offentlig finansiering i Gävleborg. Finansieringen är uppdelad i kategorierna bidrag, lån och ägarkapital.

 

Filtrera sökträffar

 1. Internationaliseringscheck

  Region Gävleborg

  Bidrag

  Har du en befintlig vara eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Behöver du då hjälp att förbereda företaget för att komma ut på den internationella marknaden eller bredda din internationella marknad ytterligare?

  Läs mer

  Stödet kan täcka hälften av kostnaden för köp av tjänst, resekostnader som är max 20 procent av den totala kostnaden, samt att du kan projektanställa en ny person i företaget som kan hjälpa till med arbetet. Det ska vara en ny kompetens som inte har varit anställd i företaget innan.

  Mer information

  Läs mer om affärsutvecklingscheckar

 2. Digitaliseringscheck

  Region Gävleborg

  Bidrag

  Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen, till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

  Läs mer

  Du kan ansöka om stöd för att anlita och köpa en tjänst, samt till att projektanställa en ny kompetens i ditt företag som inte varit anställd i företaget tidigare.

  Mer information

  Läs mer om digitaliseringscheck

 3. Regionalt bidrag för företagsutveckling

  Region Gävleborg

  Bidrag

  Stöd kan ges till befintliga och nya företag med färre än 250 anställda som inte är verksamma i jordbruks-, trädgårds- och fiskenäringen. 

  Läs mer

  Vi erbjuder en rad olika stöd, så som investeringsbidrag, konsultcheck, samverkansprojekt och mikrostöd.

  Mer information

  Läs mer om regionalt bidrag för företagsutveckling.

 4. Företagsstöd för miljöinvesteringar i Gävleborg

  Region Gävleborg

  Bidrag

  Stöd kan ges till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Det kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

  Läs mer

  Vi erbjuder stöd för:

  • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparas.
  • Investeringar som gör att man kan producera mer med samma mängd energi. Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
  • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster (miljöteknik). Energieffektiviseringen berkänas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

  Mer information

  Läs mer om miljöinvesteringar.

 1. Mikrolån - Vid företagsstart och för unga företag

  Almi Gävledala

  Lån

  Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolån kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.

  Läs mer

  Vi kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter. Syftet med Mikrolånet är att ge möjlighet för nya företag att etableras och växa. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Som säkerhet för Mikrolånet vill vi ha en begränsad personlig borgen på 10 procent av lånebeloppet.

  Mer information

  Läs mer om Mikrolån.

 2. Tillväxtlån - för innovativa företag

  Almi Gävledala

  Lån

  Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Minimibeloppet på Tillväxtlånet är 250 000 kr. Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med en bank.

  Läs mer

  Vi kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter. Syftet med Mikrolånet är att ge möjlighet för nya företag att etableras och växa. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Som säkerhet för Mikrolånet vill vi ha en begränsad personlig borgen på 10 procent av lånebeloppet.

  Mer information

  Läs mer om Tillväxtlån.

 3. Innovationslån - för innovationsprojekt i ett tidigt skede

  Almi Gävledala

  Lån

  Lånet är avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden.

  Läs mer

  Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar. Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kronor kan medfinansiering ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme.

  Mer information

  Läs mer om innovationslån.

 4. Företagslån - lån som utgår från ditt företag

  Almi Gävledala

  Lån

  Lånet vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher.

  Läs mer

  Det viktigaste för oss är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet i företaget. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.

  Mer information

  Läs mer om Företagslån.

 5. Exportlån - satsa på internationella marknader

  Almi Gävledala

  Lån

  Lånet riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher.

  Läs mer

  Exportlånet är framtaget för att du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. Exportlånet fungerar som vårt företagslån, men med skillnaden att det förutom i kronor även kan tas i utländsk valuta. Något som kan vara en stor fördel för dig som vill minska valutarisken.

  Mer information

  Läs mer om exportlån.

 1. Rikskapital

  Almi Invest

  Ägarkapital

  Riskkapitalinvesteringar i nystartade bolag eller företag som är inne i en tidig expansionsfas. 

  Läs mer

  Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential och kan bli Sveriges lovande exportföretag.

  Mer information

  Läs mer om riskkapital via Almi Invest.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp