Triple Steelix 2.0

Sidan blev senast uppdaterad:

Arbetar du inom eller runt stål- och verkstadsindustrin? Har du en innovativ idé som du vill vidareutveckla? Behöver du forskningshjälp? Rätt testmiljöer? Utveckla kompetens? Då bör du ta kontakt med Triple Steelix 2.0.

Vi är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera nytänkande inom stål- och verkstadsindustrin. De flesta som söker hjälp är små och medelstora företag eller den som vill komma igång men behöver förädla produkten eller idén. 

Vi söker samverkan mellan aktörer inom akademin och forskning, SME, offentliga organisationer samt näringslivets stora aktörer.

Triple Steelix 2.0 fokuserar sitt arbete framför allt inom tre centrala utvecklingsområden:

  • 1) optimering av industrins hela värdekedja, från idé till levererad produkt/tjänst.
  • 2) Förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering.
  • 3) Attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna.

Läs mer om oss på www.triplesteelix.se. Där finner du även personer som du kan kontakta och höra dig för. Välkommen! 
 

Kontakta oss