Sandbacka Science Park

Sidan blev senast uppdaterad:

Sandbacka Science Park arbetar tillsammans med både det privata näringslivet, högskolor och olika myndigheter med fokus på nya hållbara produktionsmetoder, digitalisering inom industrin, utsläppsfria transporter och förnyelsebar energi.

Vi hjälper dig att ta din idé eller innovation vidare!

Sandbacka Science Park i Sandviken är Gävleborgs enda och en av Sveriges cirka 30 science parks. Vårt uppdrag är att hjälpa till att göra verklighet av fler innovationer och idéer till hållbara produkter, tjänster, företag och service. Hållbarheten är central i vårt uppdrag där bland annat FNs 17 globala mål på ett bra sätt sammanfattar de utmaningar som vi gemensamt står inför på väg mot 2030.

Vi vill vara en stor och viktig kontaktyta för dig som har en idé eller driver ett utvecklingsinriktat företag. Där vi via vår miljö, våra event och seminarier skapar mötesplatser mellan människor, idéer, branscher och kunskap och kopplar ihop näringsliv, akademi och samhälle. Via oss kan du eller ditt företag få möjligheter till nya nätverk eller samverkan som kan leda till större innovations- och samverkansprojekt.

Kontakta oss