Region Gävleborg

Sidan blev senast uppdaterad:

Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för en regional hållbar utveckling och tillväxt i Gävleborg. Det gör vi bland annat genom att ge goda förutsättningar för företagande. Vi erbjuder olika typer av finansiella företagsstöd.

Vi erbjuder stöd till företag som vill utvecklas. Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till dig som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda din internationella marknad ytterligare. Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag.

Konsultcheckar ger dig möjlighet att göra det lilla extra för att utveckla företaget. Mikrostöd hjälper dig att komma igång med viktiga investeringar. Det finns stöd för att stimulera gemensamma satsningar och arbetsprocesser. Vi erbjuder investeringsstöd och stöd till företagsutveckling när du själv är med och satsar. 

Affärsutvecklingscheckar

Här kan du söka affärsutvecklingscheckar inom internationalisering och digitalisering.

Regionalt bidrag för företagsutveckling

Här kan du söka regionalt bidrag för företagsutveckling. Stöden går att söka inom följande områden:

  • Investeringsbidrag
  • Konsultcheck
  • Samverkansprojekt
  • Mikrostöd

Företagsstöd för miljöinvesteringar i Gävleborg

Sök stöd för miljöinvesteringar i Gävleborg.

Stärkt regional serviceutveckling

Läs mer om hur region Gävleborg arbetar för stärkt regional serviceutveckling.

Leder arbetet med verksamt.se/gavleborg

Region Gävleborg leder arbetet med verksamt.se/gavleborg, tillsammans med medverkande organisationer och Tillväxtverket – en av myndigheterna bakom verksamt.se. Har du frågor om verksamt.se/gavleborg är du välkommen att skicka e-post till verksamt@regiongavleborg.se.

Kontakta oss