Nordanstigs kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

Hos oss kan du få hjälp med att förverkliga din företagsidé, från ax till färdig limpa!

Blivande företagare får hjälp och råd av oss. Vi ställer upp som bollplank, diskuterar företags- och affärsidéer och bidrar med det kontaktnät vi har. Givetvis arbetar vi under sekretess. Tillsammans med våra partners informerar vi och håller starta eget-utbildningar.

En dörr in - en enkel väg för råd och vägledning

Nordanstigs Näringslivskontor hjälper dig som företagare när du behöver hjälp med etablering, starta eller vidareutveckla ditt företag. 

Som företagare ska du enkelt och snabbt få all den information och de handlingar som krävs. Hos oss ges stöd såväl till den blivande företagaren, nyföretagaren, det unga tillväxtföretaget och det mogna företaget som vill ta ett nytt steg i sin utveckling.

Näringslivskontoret förenklar och effektiviserar myndighetskontakter. Med våra inarbetade nätverk hittar vi lösningar samt förmedlar kontakter och information.

Näringslivskontoret driver ärenden så att kommunen så snabbt som möjligt fattar de beslut som krävs. Företagen kan lättare planera sin verksamhet genom att kommunen ger klara besked om ärendets gång, och när ett besked kan väntas. Vi samordnar också olika ansökningar och förmedlar information mellan berörda förvaltningar och samarbetspartners - allt för att underlätta hanteringen. Vi är länken mellan företagen och kommunen!

Att få företag att etablera sig i Nordanstig är viktigt. Företagandet ger ekonomisk utveckling, och därmed välfärd och arbete. Entreprenörskap och bra lokalt företagsklimat är viktiga faktorer för att skapa nya jobb. Genom "En dörr in" vill vi göra det ännu lättare för alla företag att verka och utvecklas inom Nordanstig.

Välkommen att kontakta oss på Nordanstigs Näringslivskontor!

Kontakta oss