Invest in Gävleborg

Sidan blev senast uppdaterad:

Region Gävleborgs support i kontakter med investerare för länets utveckling, stabilitet, konkurrens- och attraktionskraft.

Vi är en del av Region Gävleborgs support i kontakter med investerare för länets utveckling, stabilitet, konkurrens- och attraktions kraft. Vår uppgift är att attrahera företag, investerare, kompetens och annat som stärker vårt län.

Vi arbetar med länets ”styrkor” som i stort bygger på det som vi i jämförelse med andra regioner i Sverige och världen är bra på i vårt län och som vi menar kan attrahera just investeringar och kompetens till vår region. 
Så att vi förlängningen utvecklas och blir ännu mera livskraftiga.

De områden vi valt ut är i huvudsak är vår traditionella industri, trä, papper, stål och verkstad. Industri som historiskt har presterat väl och är mycket livskraftig med i mångt och mycket unik kompetens idag.

ICT den ”nya” industrin, (information & kommunikation & teknologi) där vi också bra erbjudanden och tre aktiva kluster sedan länge som jobbar med sina specifika insatsområden i länet. future position x  i Gävle, findIT i Sandviken och fiber optic valley i Hudiksvall. Datacenter är också del av ICT som vi har lagt och lägger mycket energi på.

Länet har också i jämförelse med andra platser speciella fysiska/geografiska förutsättningar som vi använder oss av och lyfter fram i vårt arbete, 

Vi ett mycket bra infrastrukturläge med tåg / vägar / hamnar som attraherar. 

Vi har ett ”norrlandsläge” med de fördelar det har men likväl en närhet till Stockholms regionen med sina 4-5 miljoner invånare beroende på hur man räknar.

Vi har vår internationella flygplats Arlanda som vi idag når på en timme från södra delen av vårt län, kommer att bli ännu kortare med tiden, runt 43 förbildelser per dag med ”bara” tåg i vardera riktningen, utgångspunkt Gävle.

Vi har ”egen” högskola med runt 15000 Studenter och inom en timme når vi ytterligare lärosäten som bjuder 45000 ytterligare studenter och stor kompetens.

Vi har ett bra elnät med stor kapacitet och stor leveranssäkerhet, dessutom är det grön el som produceras hos oss.

Vi har ett väl utbyggt fibernät.

Vi har flest träd per ytenhet i Sverige med ypperlig kvalité.

Vi har inte många kända markskatter av intresse men det finns en del som attraherar etableringar.

Hur får vi ut vårt budskap i världen?

Vi arbetar tillsammans med våra kommuner som vi är beroende av för att få den lokala kunskapen om våra investeringsbara objekt. Vi vet naturligtvis mycket om vårt eget län men inte allt.

Ur detta samarbete sätts ett länsperspektiv samman utifrån vad vi gemensamt ”hittat” i kommunerna.

Vi jobbar nationellt tillsammans med andra regioner med ”samma” intressen för att marknadsföra landet Sverige ute i världen, det är världen som är vår marknad och här konkurrerar vi med alla andra länder som har likadana intresseområden. Dom är många…..länderna

Sverige har ett därför en nationell funktion som hjälper oss i detta, Business Sweden och dess Invest avdelning, som sätter samman ”team” inom de olika intresseområdena från samtliga regioner/län i landet med målet att synliggöra våra objekt och finna intresserade investerare på världsmarknaden.

Vi har Business Swedens 56 utlandskontor till hjälp i vår markandsföring av Sverige i första hand och vårt län i andra hand.

Utifrån vad nationen Sverige söker sätts riktade insatser in i utvalda länder, 
för tillfället bearbetas USA, Storbritannien, Tysktalande delen av Europa, Indien, Kina, Taiwan, Korea, Japan specifikt.

Vår industri deltager också i dessa samarbeten och bidrar med speciella kunskaper / kontakter inom sitt specifika område på ett förtjänstfullt sätt.

För dig som medborgare i vårt län, företagare i synnerhet så erbjuder vi en möjlighet att komma i kontakt med investerare och företag ute i världen som kan tänkas ha intresse av din unika produkt eller just ditt unika företag.

Hör gärna av dig till vår Business Development Manager, Sam Cole per e-mail eller per telefon för ett första samtal.

E-post: samuel.james.cole@regiongavleborg.se
Telefon: +46722377244 eller +4626155175

Kontakta oss