Future Position X

Sidan blev senast uppdaterad:

Sprungen ur grunden av det regionala styrkeområdet geospatiala informationssystem (GIS) och geospatial data bildades klusterorganisationen FPX 2006. Det regionala ledningssystemet så som Lantmäteriet, Gävle Kommun och Länsstyrelsen initierade klusterorganisationen. Näringslivet med företag som Esri i täten hade också en starkt pådrivande roll, intentionen var att tillsammans skapa tillväxt genom att utveckla styrkeområdet GIS inom forskning och företagande.

2013 blev det Regionala ledningssystemet tillsammans med FPX Vinnväxt Vinnare. Vinnväxt är en nationell tävling där Vinnova tillsammans med det Regionala ledningssystemet beslutar sig att bygga ett regionalt styrkeområde som inom en 10-årsperiod skall vara nationellt och internationellt konkurrenskraftigt. Att bygga en livskraftig miljö kräver tid och långsiktig finansiering, därav det relativt långa finansieringsperspektivet om 10-år.

Future Position X utsågs av vinnarna i GeoLife Region till initiativkoordinator vilket också innebar att verksamheten från och med 2013 förändrades till en mer policydriven, industriutvecklande verksamhet med ett större fokus på GeoLife Regions kärnområde; platsens betydelse för människans hälsa och välbefinnande.

Från GIS kluster till hälsa och välbefinnande i smarta, hållbara och livskraftiga städer

Future Position X:  verksamhetsområde har utvecklats från att vara ett GIS kluster till ett kluster som fokuserar på att driva tillväxt genom att främja hälsa och välbefinnande hos människan i den smarta, hållbara och livskraftiga staden.

GeoLife Region:  tillväxtområde startade med att driva tillväxt fokuserat på platsens betydelse för människans hälsa. Idag har tillväxtområdet utvecklats till att i det breda perspektivet arbeta med hälsa och välbefinnande hos människan i den smarta, hållbara och livskraftiga staden.

Mer specifikt utkristalliserar sig två områden:

  1. Inom plattformen forskning och akademi, växter tvärsektoriella tillämpade forskningsaktiviteter fram med temaområdet hälsa och välbefinnande hos människan i den smarta, hållbara och livskraftiga staden.
  2. Inom Innovationsområdet växer digital datadriven innovation fram som ett tydligt område. Datasjöar, digitala tvillingar, digital datadriven innovation som del i medborgardialog, datasäkerhet och 4D visualisering baserat m.m är en naturlig utveckling från det ursprungliga GIS och Geodata fokuset till dagens förutsättningar och möjligheter.

Kontakta oss