Coompanion Gävleborg

Sidan blev senast uppdaterad:

Brinner ni för att utveckla idéer tillsammans? Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!

När ni ska starta företag tillsammans kan ni kostnadsfritt få rådgivning om till exempel affärsidé, företagsform, finansiering, samarbete och avtal. Dessutom kan ni få hjälp att ställa er de frågor som är relevanta för er i samband med er företagsstart.

Rådgivningen, som är kostnadsfri, vänder sig till både personer som vill starta företag tillsammans och till företag som vill samverka med andra, så kallad företagssamverkan. Coompanion arbetar med alla företagsformer, men är särskilt kunniga på den kooperativa företagsformen, ekonomisk förening, som man kan använda sig av när man är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans.

Coompanion har ett nationellt uppdrag att främja kooperativt företagande. Genom att stödja utvecklingen av länets kooperativ, idéburna verksamheter, sociala entreprenörer och landsbygdsaktörer vill vi bredda näringslivet. Ett mer hållbart, jämlikt och demokratiskt företagande kan ge ett näringsliv som inkluderar fler människor, idéer och platser i Gävleborgs län.

Vi gör företagare av fler!

Kontakta oss