Bollnäs kommun

Sidan blev senast uppdaterad:

I Bollnäs jobbar vi enligt modellen "en dörr in" och lotsar dig rätt! Välkommen att kontakta oss på Näringslivs - och utvecklingskontoret!

Bollnäs är en småföretagarkommun mitt i hjärtat av Hälsingland.
Det strategiska läget med bra kommunikationer, både vad gäller bil, tåg och närhet till Arlanda, kompetent och lojal arbetskraft, bra lokaler och ett utbyggt fibernät är några av de faktorer som gör att näringslivet i Bollnäsregionen expanderar.

Kommunen ber god service till samtliga invånare. 
Näringslivsfrågorna berör oss alla då arbete och sysselsättning är en nödvändighet för ett friskt och sunt samhälle med goda utvecklingsmöjligheter. Oavsett i vilken situation våra kommuninnevånare befinner sig, ska hjälp finnas att få då tanken på ett eget företag väcks, då entreprenören i det befintliga företaget vill diskutera utveckling eller då ett företag från annan ort är intresserat av att förlägga verksamhet till vår kommun.

Näringslivs- och utvecklingskontoret gör det enkelt för dig och ditt företag.
Därför jobbar vi enligt modellen ”En dörr in” och tillhandahåller en lotsfunktion. Genom att kontakta oss får du som företagare kontakt med rätt samarbetspartners, information, vägledning, råd och en samtalspart att diskutera frågor som har med ditt företags utveckling att göra. Vi hjälper också till att lotsa dig och företagets ärende vidare till rätt instans/handläggare i kommunen.

Bollnäs ligger i den södra delen av vackra Hälsingland, nära till både storstad och fjäll. Kommunen har 26 900 invånare och 2 500 anställda.

Välkommen att kontakta oss

Ring 0278- 250 00, be om att bli kopplad till Näringslivs- och utvecklingskontoret

Maila oss på naringslivochutveckling@bollnas.se

Besök oss via www.bollnas.se/foretagare

 

Kontakta oss